Qyteti-i-Decanit2.JPG
 


 

 Diaspora-(2).jpg

Broshura - Tatimi në Pronë
Broshura-Tatimi-ne-Prone.jpg

 Reklama - Tatimi në Pronë


Listat - Borxhet e Tatimit  2001-2014
LISTAT---BORXHET-E-TATIMIT.jpg

SHTYP FATURËN E TATIMIT
NË PRONË /  E - FATURA

Tatimi-ne-Prone---PNG.png

 INSTGAP.jpg

STRATEGJIA--E-KOMUNES-PER-INFORMIM-DHE-KOMUNIKIM--2015---2019.png
  _____________________________
 
SKEMA E GRANTEVE - PËR ZHVILLIMIN E SEKTORIT PRIVAT - ' ARDA '

Lajmet

Edhe ketë vite është mbajte festivali i fëmijëve,, Ardhmëria ’’
30 shtator 2016

Është mbajt mbledhja e IX-të e rregullt e Asamblesë Komunale
29 shtator 2016

Atdhetari Beqir Agë Vokshi kthehet në bronz në vendlindjen e tij
28 shtator 2016

Është mbajte mbledhja e rregullt e KPF-së
27 shtator 2016

Njoftim nga Drejtoria e Arsimit në Komunën e Deçanit
27 shtator 2016
 Drejtorati për Arsim në Komunën e Deçanit ka bërë përzgjedhjen e listës së ngushtë të shpallur me konkursin e datës 13.09.2016 Nr.07/28584  
Ju njoftojmë  se intervistimi i kandidatëve që kan aplikuar në këte konkurs do të mbahet të Hënën me dt 03.10.2016 në ora 09:00


më shumë...

Njoftim për mbledhjen e IX-të të rregullt të Kuvendit të Komunës së me dt.29.09.2016, e enjte në ora 10:00, në sallën e Kuvendit të Komunës.
23 shtator 2016
Kuvendi Komunal i Deçanit

01.Nr.IX

Deçan,dt.19.09.2016

 

Bazuar në nenin 43.1 dhe  nenin të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040  dhe nenin 38 të Statutit të Komunës së Deçanit , bëj këtë:

 

F T E S Ë

Ftoheni që të  merrni pjesë në mbledhjen  IX-të të rregullt  të Kuvendit të Komunës së Deçanit, e cila do të mbahet me dt.29.09.2016, e enjte në ora 10:00, në sallën e Kuvendit të Komunës.

 

Për mbledhje propozoj këtë:

Rend pune:                                                              

më shumë...

 


     z. Rasim SELMANAJ
      Kryetar i Komunës
_______________________
     
PROFILI-I-KOMUNES---DECAN.png
________________________


StatutiiKomunes.png

UdhezuesiPerQytetar-(2).png

PasqyratDhePlaneteKomunes

 QASJA-NE-DOKUMENTET-PUBLIKE-(1).jpg

Turizmi - Perspektiva e Qytetit të Deçanit

Kontakto Komunën
TELFIX.jpg
Tel-KD-(2).png
________________________

TELEFONI-EMERGJENT.jpg
Nr. i Telefonit Emergjent
" 193 "
Vala / Ipko / Fiksi

________________________________________________