Qyteti-i-Decanit2.JPG
 


 

 Diaspora-(2).jpg

Broshura - Tatimi në Pronë
Broshura-Tatimi-ne-Prone.jpg

 Reklama - Tatimi në Pronë


Listat - Borxhet e Tatimit  2001-2014
LISTAT---BORXHET-E-TATIMIT.jpg

 INSTGAP.jpg

STRATEGJIA--E-KOMUNES-PER-INFORMIM-DHE-KOMUNIKIM--2015---2019.png
  _____________________________
 
SKEMA E GRANTEVE - PËR ZHVILLIMIN E SEKTORIT PRIVAT - ' ARDA '

Lajmet

Asamblea Komunale mban takim me dyer të mbyllura
27 maj 2016

Deçani nuk e pranon vendimin për faljen e pronave Manastirit
26 maj 2016

Është mbajte mbledhja e jashtëzakonshme e Asamblesë Komunale
25 maj 2016

Është shënuar aktiviteti “Ta pastrojmë Deçanin” më 24 maj 2016
24 maj 2016

Është mbajte mbledhja e rregullt e KPF-së
24 maj 2016
  

E udhëhequr nga kryesuesi i Asamblesë komunale z.Jashar Dobraj , sot është mbajte mbledhja e rregullt e Asamblesë Komunale më këto pika të rendit të ditës .

                                                                                                             

 

  1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
  2. Rishikimi i buxhetit 2016,
  3. Shqyrtimi i Projekt-Rregullores për transparencë,
  4. Shqyrtimi i Projekt-Rregullores për ndarjen e subvencioneve,
  5. Shqyrtimi i kërkesës së Kompanisë “heby Brandschutz Gmbh” për  dhënien e pëlqimit për përgatitjen e fizibilitetit për ndërtimin e HEC”Deçani 2”, Llukë e Epërme, Deçan,
  6. Shqyrtimi i kërkesave,
  7. Të ndryshme.

Pas miratimit të procesverbalit nga mbledhja e kaluar në pikën  te dytë të Rishikimi i buxhetit 2016,është aprovuar  më disa plotësim dyshime të cilat do të diskutohen  edhe në Asamblenë Komunale .

Pika e tretë dhe e katër e rendit të ditës janë aprovuar në parim pasi që do të diskutohen edhe në asamblenë komunale dhe do ti nënshtrohen edhe diskutimit publik.

më shumë...

 


     z. Rasim SELMANAJ
      Kryetar i Komunës
_______________________
     
PROFILI-I-KOMUNES---DECAN.png
________________________


StatutiiKomunes.png

UdhezuesiPerQytetar-(2).png

PasqyratDhePlaneteKomunes

 QASJA-NE-DOKUMENTET-PUBLIKE-(1).jpg

Turizmi - Perspektiva e Qytetit të Deçanit

Kontakto Komunën
TELFIX.jpg
Tel-KD-(2).png
________________________

TELEFONI-EMERGJENT.jpg
Nr. i Telefonit Emergjent
" 193 "
Vala / Ipko / Fiksi

________________________________________________