Qyteti-i-Decanit2.JPG
 


 

 Diaspora-(2).jpg

Broshura - Tatimi në Pronë
Broshura-Tatimi-ne-Prone.jpg

 Reklama - Tatimi në Pronë


Listat - Borxhet e Tatimit  2001-2014
LISTAT---BORXHET-E-TATIMIT.jpg

SHTYP FATURËN E TATIMIT
NË PRONË /  E - FATURA

Tatimi-ne-Prone---PNG.png

 INSTGAP.jpg

STRATEGJIA--E-KOMUNES-PER-INFORMIM-DHE-KOMUNIKIM--2015---2019.png
  _____________________________
 
SKEMA E GRANTEVE - PËR ZHVILLIMIN E SEKTORIT PRIVAT - ' ARDA '

Lajmet

Është mbajt mbledhja e X-të e rregullt e Asamblesë Komunale
28 tetor 2016

“Përfshirja e komunitetit në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm”ishte tem debati sot në Deçan
27 tetor 2016

SHFMU,,ISA BOLETINI''-ISNIQ -Kërkesë për ofertë
27 tetor 2016
 Këshilli Drejtues i Shkollës shpallë Kërkesë për ofertë, për bufenë në shkollë 
Kriteret të cilat duhet t'i plotësoj oferuesi:
1.Ofertuesi duhet të jetë i komunës se Deçanit , përparësi kanë banorët e Isniqit 
2.Te ketë përvojë pune në gastronomi 
3.Çmimet e artikuve të jenë konkuruese me tregun (duhet të paraqes çmimore me artikujt bazë)
4.Qiraja sipas marrëveshjes 
Perjudha kohore për  ofertim është pesë(5) ditë pune nga dita e shpalljes 
Kryetari i Këshillit Drejtues të Shkollës :
 Konkursi mbetet  i hapur nga dt:27.10.2016 deri me 04.11.2016 


Xhevdet Ahmetaj  më shumë...

Nisë së impelmetuari projekti i BE-së për vendosjen e numrave në çdo shtëpi në komunën e Deçanit
25 tetor 2016

Është mbajte mbledhja e rregullt e KPF-së
25 tetor 2016

SH.F.M.U.,,Avni Rrustemi ‘’ në Irzniq më ngrohje qendrore
21 tetor 2016

 


     z. Rasim SELMANAJ
      Kryetar i Komunës
_______________________
     
PROFILI-I-KOMUNES---DECAN.png
________________________


StatutiiKomunes.png

UdhezuesiPerQytetar-(2).png

PasqyratDhePlaneteKomunes

 QASJA-NE-DOKUMENTET-PUBLIKE-(1).jpg

Turizmi - Perspektiva e Qytetit të Deçanit

Kontakto Komunën
TELFIX.jpg
Tel-KD-(2).png
________________________

TELEFONI-EMERGJENT.jpg
Nr. i Telefonit Emergjent
" 193 "
Vala / Ipko / Fiksi

________________________________________________