Qyteti-i-Decanit2.JPG
 


 

 Diaspora-(2).jpg

Broshura - Tatimi në Pronë
Broshura-Tatimi-ne-Prone.jpg

Spoti - Tatimi në Pronë

 INSTGAP.jpg

Lajmet

Është mbajtë Komiteti për Politik dhe Financa (KPF)
29 tetor 2014

Komiteti për Politikë dhe Financa në mbledhjen e mbajtur sot  ka shqyrtuar pikat e rendit të ditës të cilat janë temë shqyrtimi edhe në mbledhjen e asamblesë të dt.31.10.2014, dhe për të njëjtat bënë rekomandime.

Shqyrtimi i projekt-Rregullores për Bashkëpunimin e Komunës me Fshatrat, Vendbanimet dhe Lagjet Urbane në territorin e Komunës së Deçanit.

Rekomandim:Te neni 4 pika 6 kërkohet që të bëhet plotësim i këtij neni dhe të precizohet nëse paraqitet nevoja për ndonjë plotësim të Këshillave Lokale atëherë për zgjedhjen e tyre do të funksionalizohet Komisioni i mëparshëm apo duhet formuar  komision i ri, te neni 5 pika 1. Këshilli lokal i fshatit mund të ketë prej 5 deri 11 anëtarë dhe kjo varësisht të numrit të banorëve të fshatit, te neni 5 pika 2 fjalia e dytë riformulohet kështu “Përfaqësimi gjinorë është e preferueshëm”, Në përbërjen e komisioneve për zgjedhjen e Këshillave Lokale duhet të jetë së paku një femër, te neni 13 duhet të qartësohet forma e pagesës së Kryetarëve dhe anëtarëve të  Këshillave Lokale, Lagja Baballoq hyn në listën e fshatrave me nr.38. dhe në fund rekomandohet që të ngritët një Komision në Asamble me nga një përfaqësues të partive politike për përpunimin dhe hartimin e një rregullore sa ma funksionale.


më shumë...

Është mbajtë takim me përfaqësues të Zyrës së USAID / UBO
29 tetor 2014
IMG_1240.JPG     IMG_1242.JPG

IMG_1244.JPG     IMG_1245.JPG

     USAID/UBO është duke zhvilluar Indeksin e Konkurrencës se Komunave (IKK) që nga viti 2011, studim ky që behët më 3050, nëpër te gjitha komunat e Kosovës ndërsa në komunën e Deçanit këtë indeks e kanë zhvilluar më 100 biznese . më shumë...

Grupi i Grave Asambliste mbajti takim më temë ,,T’i shpallim luftë kancerit të gjirit’’
28 tetor 2014

Është hapur panairi një ditor i produkteve tradicionale në Deçan
23 tetor 2014

 


     z. Rasim SELMANAJ
      Kryetar i Komunës
_______________________
     


StatutiiKomunes.png

UdhezuesiPerQytetar-(2).png

PasqyratDhePlaneteKomunes

 QASJA-NE-DOKUMENTET-PUBLIKE-(1).jpg

Vizito Bukuritë Natyrore të Kosovës

Visit Natural Beauties of Kosova

Turizmi - Perspektiva e Qytetit të Deçanit