Qyteti-i-Decanit2.JPG
 


 

 Diaspora-(2).jpg

Broshura - Tatimi në Pronë
Broshura-Tatimi-ne-Prone.jpg

  Reklama - Tatimi në Pronë

 INSTGAP.jpg

STRATEGJIA--E-KOMUNES-PER-INFORMIM-DHE-KOMUNIKIM--2015---2019.png
  _____________________________
 
APLIKO-NE-PROGRAMIN-PER-ZHVILLIM-DHE-PLANIFIKIM-TE-BIZNESIT---EEBG-2.png

Lajmet

Vendim
05 tetor 2015
Në takimin e Bordit të Drejtorëve mbajtur me dt.05.10.2015,Kryesur nga Kryetari i Komunës së Deçanit ,z.Rasim Selmanaj,u nxjerr ky:
                                                                               V E N D I M
                                                              (për Menaxhimin  e Autoparkut të Komunës )
më shumë...

N j o f t i m
02 tetor 2015
                                                                                            RISHPALLJE
Për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër deri në pesëmdëdhjet (15) vite me qera të Fabrikës për  Përpunimin  e Mjaltit ,,GOLDEB HONEY-DEÇAN'' pronë e Komunës së Deçanit me konkurs publik
më shumë...

N J O F T I M
30 shtator 2015
Të nderuar  qytetar të Komunës së Deçanit
Ju njoftojmë se në bazë të ligjit Nr.04/L-188 për trajtimin e ndërtimeve pa leje ,si dhe udhëzimit administrativ Nr.18/2014, për kërkesat themelore të shëndetit dhe sigurisë për trajtimin e ndërtimeve pa leje ,në Drejtorinë për Uebanizëm , Planifikim Hapësinor dhe Mbrojtje të Mjedisit , Komuna e Deçanit  ka filluar me aplikimin për  legalizimin  e ndërtimin  pa leje për tërë territorin e komunës së Deçanit.
më shumë...

Është mbajt mbledhja e IX-të e rregullt e Asamblesë Komunale
29 shtator 2015

Kryetari i komunës z.Rasim Selmanaj, uron besimtaret Islam me rastin e festes së Kurban Bajramit
23 shtator 2015

 


     z. Rasim SELMANAJ
      Kryetar i Komunës
_______________________
     
PROFILI-I-KOMUNES---DECAN.png
________________________


StatutiiKomunes.png

UdhezuesiPerQytetar-(2).png

PasqyratDhePlaneteKomunes

 QASJA-NE-DOKUMENTET-PUBLIKE-(1).jpg

Vizito Bukuritë Natyrore të Kosovës

Visit Natural Beauties of Kosova

Turizmi - Perspektiva e Qytetit të Deçanit

Kontakto Komunën
TELFIX.jpg
Tel-KD-(2).png
________________________

TELEFONI-EMERGJENT.jpg
Nr. i Telefonit Emergjent
" 193 "
Vala / Ipko / Fiksi

________________________


________________________