Qyteti-i-Decanit2.JPG
 


 

 Diaspora-(2).jpg

Broshura - Tatimi në Pronë
Broshura-Tatimi-ne-Prone.jpg

Spoti - Tatimi në Pronë

 INSTGAP.jpg

Lajmet

Është hapur panairi një ditor i produkteve tradicionale në Deçan
23 tetor 2014

Është mbajte takimi i IV-të i KKSB-së
23 tetor 2014

Njoftim
22 tetor 2014

Kuvendi Komunal i Deçanit

01.Nr.VIII

Deçan,dt.21.10.2014

 

Bazuar në nenin 43.1 dhe  nenin të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040  dhe nenin 38 të Statutit të Komunës së Deçanit , bëj këtë:


më shumë...

Njoftim
22 tetor 2014

 

Kuvendi Komunal i Deçanit

01.Nr.VII

Deçan,dt.21.10.2014

 

Bazuar në nenin 52  të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040 dhe nenin 50 të Statutit të Komunës së Deçanit, bëj këtë:

                                                                                                             


më shumë...

 


     z. Rasim SELMANAJ
      Kryetar i Komunës
_______________________
     


StatutiiKomunes.png

UdhezuesiPerQytetar-(2).png

PasqyratDhePlaneteKomunes

 QASJA-NE-DOKUMENTET-PUBLIKE-(1).jpg

Vizito Bukuritë Natyrore të Kosovës

Visit Natural Beauties of Kosova

Turizmi - Perspektiva e Qytetit të Deçanit