Qyteti-i-Decanit2.JPG
 


 

 Diaspora-(2).jpg

Broshura - Tatimi në Pronë
Broshura-Tatimi-ne-Prone.jpg

 Reklama - Tatimi në Pronë


Listat - Borxhet e Tatimit  2001-2014
LISTAT---BORXHET-E-TATIMIT.jpg

SHTYP FATURËN E TATIMIT
NË PRONË /  E - FATURA

Tatimi-ne-Prone---PNG.png

 INSTGAP.jpg

STRATEGJIA--E-KOMUNES-PER-INFORMIM-DHE-KOMUNIKIM--2015---2019.png
  _____________________________
 
SKEMA E GRANTEVE - PËR ZHVILLIMIN E SEKTORIT PRIVAT - ' ARDA '

Lajmet

Me shumicë votash miratohet kërkesa e BI-së në Deçan për ndërtimin e Xhamisë në fshatin Lumbardh
29 qershor 2016

Kryetari i komunës z.Rasim Selmanaj ka takuar zyrtar nga MAPH
28 qershor 2016

Ka nisur fushata ,,Ti je pjesë e atdheut ’’
27 qershor 2016

Mbledhja e Asamblesë e mbetur në gjysmë ka vazhduar sot
27 qershor 2016
 Ndonëse  mbledhja e Asamblesë Komunale e mbajtur të premten më 24 Qershor 2016, nuk kishte përfunduar në tersi ajo vazhdoi sot prapa aty ku ka mbetur .

 

 5. Shqyrtimi i kërkesës së Kompanisë “heby Brandschutz Gmbh” për  dhënien e pëlqimit për përgatitjen e fizibilitetit për ndërtimin e HEC”Deçani 2”, Llukë e Epërme, Deçan,

6. Shqyrtimi i kërkesës së Bashkësisë Islame –Deçan dhe komunitetit të fshatit Lumbardh për caktimin e lokacionit për ndërtimin e Xhamisë së fshatit,

7. Formimi i Këshillit Profesional të Ekspertëve,

8. Të ndryshme.

Në pikën e 5-të të rendit të ditës  lidhur më Shqyrtimin e kërkesës së Kompanisë “heby Brandschutz Gmbh” për  dhënien e pëlqimit për përgatitjen e fizibilitetit për ndërtimin e HEC”Deçani 2”, Llukë e Epërme, Deçan, kishte mbetur seanca e kaluar kjo pikë e rendit të ditës është votuar kundër dhënies së pëlqimit për studim fizibilitetit dhe procedura të mëtutjeshme.

Ndërsa në pikën e radhës të rendit të ditës lidhur më

Shqyrtimi i kërkesës së Bashkësisë Islame –Deçan dhe komunitetit të fshatit Lumbardhë për caktimin e lokacionit për ndërtimin e Xhamisë së fshatit,  kjo pikë e rendit të ditës ka ngjallë debat nga të gjitha subjektet politike  pasi të gjithë dhanë mendimet  e tyre është formuar një komision në përbërje të tri subjekteve politike :

               1. Faton Lokaj –AAK,

               2. Bekë Osmanaj –LDK
               3.Agron Demukaj -Ekzekutivi dhe 
               4.Jashar Dobraj -Kryesues i Asambles Komunale 

              

më shumë...

Është mbajte mbledhja e VII-të e rregullt e Asamblesë Komunale
24 qershor 2016

 


     z. Rasim SELMANAJ
      Kryetar i Komunës
_______________________
     
PROFILI-I-KOMUNES---DECAN.png
________________________


StatutiiKomunes.png

UdhezuesiPerQytetar-(2).png

PasqyratDhePlaneteKomunes

 QASJA-NE-DOKUMENTET-PUBLIKE-(1).jpg

Turizmi - Perspektiva e Qytetit të Deçanit

Kontakto Komunën
TELFIX.jpg
Tel-KD-(2).png
________________________

TELEFONI-EMERGJENT.jpg
Nr. i Telefonit Emergjent
" 193 "
Vala / Ipko / Fiksi

________________________________________________