Qyteti-i-Decanit2.JPG
 


 

 Diaspora-(2).jpg

Broshura - Tatimi në Pronë
Broshura-Tatimi-ne-Prone.jpg

 Reklama - Tatimi në Pronë


Listat - Borxhet e Tatimit  2001-2014
LISTAT---BORXHET-E-TATIMIT.jpg

SHTYP FATURËN E TATIMIT
NË PRONË /  E - FATURA

Tatimi-ne-Prone---PNG.png

 INSTGAP.jpg

STRATEGJIA--E-KOMUNES-PER-INFORMIM-DHE-KOMUNIKIM--2015---2019.png
  _____________________________
 
SKEMA E GRANTEVE - PËR ZHVILLIMIN E SEKTORIT PRIVAT - ' ARDA '

Lajmet

Kryetari i komunës z.Rasim Selmanaj ka pritur sot në takim nënkryetarin e Lidhjes së Shkrimtarëve në Mërgatë poetin z.Musa Jupolli , sekretarin organizativ poetin z.Mentor Thaqi , të cilët jetojnë në perëndim, poetin z.Murteza Osdautaj dhe prof. Adem Lushaj
24 gusht 2016

Deçani nderon z.Friedbert Pflüger,me Çmimin që mbanë emrin e Heroit të Kombit ,,Shkëlzen Haradinaj ’’dhe çmimin ,,Mirënjohje Qyteti’’
23 gusht 2016

Konkurs i rregullt-Drejtorati për Arsim në Deçan
19 gusht 2016
 Drejtorati për Arsim në Deçan

07 Nr.25678

Deçan , dt.19.08 .2016

 

Në bazë të kërkesave të shkollave të komunës së Deçanit ,  konform dispozitave të nenit 8 pika 1 dhe 2 të Ligjit të punës Nr.03/L-212, , dispozitave ligjore të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës  nr.04/L-032  si dhe nenit 5  pika ( c ) të Ligjit nr.03/L-068 për Arsimin në komunat e Republikës së Kosovës, Drejtorati për Arsim në Deçan, shpall :

 

                                                            K O N K U R S  I  R R E G U L L T

  Për plotësimin e vendeve të lira të punës në këto Institucione edukative  Arsimore    aftësuese në komunën e Deçanit për vitin shkollor 2016 / 2017

më shumë...

Kryetari i komunës z.Rasim Selmanaj është nderuar më mirënjohje nga Shoqata Rajonale e Shkrimtarëve “TEUTA”
19 gusht 2016

Kryetrari i komunës z.Rasim Selmanaj, ka pritur sot në takim kryetari e SH.K.SH,,Dardania’’ në Mannheim ,z.Gëzim Dacaj , si dhe kryetarin e OVL-UÇK-së Abdyl Mushkolaj.
16 gusht 2016

Komuna e Deçanit shpallë gjendje të jashtë zakonshme për shkak të sëmundjes Gungore të Lëkurës së gjedhit
11 gusht 2016
  Për shkak të gjendjes alarmante të hapjes së sëmundjes Gungore të Lëkurës  të gjedhit , drejtoria komunale  e Bujqësisë ka mbajtur takim të jashtëzakonshëm më kryetarin e Komunës z.Rasim Selmanaj , veterinarin z.Besjan Canhasi, inspektorin komunal të veterinës z.Valon Hoxhaj , z.Jashar Hulaj shef i Inspeksionit , z.Bajram Çeku  nga zyra komunale e Bujqësisë z.Isuf Thaqi teknik veterine etj

Gjatë këtij takimi është diskutuar lidhur më shqetësimin e banorëve-blegtorëve  të komunës së Deçanit, për shfaqjen e sëmundjes ,,Gungore të Lëkurës’’ së Gjedhit sëmundje kjo e cila ka filluar të shfaqet tash e dy javë në komunë tonë.
Dhe në
 bazë të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr. 03/L-040, neni 13, si dhe Vendimit të Qeverise Nr. 4301 i datës 24.06.2016, Zyra e Kryeministrit – Agjencinë e Ushqimit dhe Vitrinës, për zbatimin e masave për Sëmundjet Gungore te lëkurës tek kafshët, si dhe Letër Rekomandimit Nr. 02/24284, të Shtabit Emergjent i themeluar me datë: 10.08.2016 dhe takimin e mbajtur po me të njëjtën datë, Shtabi Emergjent i propozoj Kryetarit të komunës qe te Shpall Gjendje te Jashtë zakonshme për rrethana te krijuara emergjentë,Kryetari i komunës nxjerrë këtë :

V  E  N  D  I  M

( SHPALL GJENDJE TE JASHTE ZAKONSHME NE KOMUNEN E DEÇANIT)

më shumë...

 


     z. Rasim SELMANAJ
      Kryetar i Komunës
_______________________
     
PROFILI-I-KOMUNES---DECAN.png
________________________


StatutiiKomunes.png

UdhezuesiPerQytetar-(2).png

PasqyratDhePlaneteKomunes

 QASJA-NE-DOKUMENTET-PUBLIKE-(1).jpg

Turizmi - Perspektiva e Qytetit të Deçanit

Kontakto Komunën
TELFIX.jpg
Tel-KD-(2).png
________________________

TELEFONI-EMERGJENT.jpg
Nr. i Telefonit Emergjent
" 193 "
Vala / Ipko / Fiksi

________________________________________________