Qyteti-i-Decanit2.JPG
 


 

 Diaspora-(2).jpg

Broshura - Tatimi në Pronë
Broshura-Tatimi-ne-Prone.jpg

 Reklama - Tatimi në Pronë


Listat - Borxhet e Tatimit  2001-2014
LISTAT---BORXHET-E-TATIMIT.jpg

 INSTGAP.jpg

STRATEGJIA--E-KOMUNES-PER-INFORMIM-DHE-KOMUNIKIM--2015---2019.png
  _____________________________
 
SKEMA E GRANTEVE - PËR ZHVILLIMIN E SEKTORIT PRIVAT - ' ARDA '

Lajmet

Kryetari i komunës z.Rasim Selmanaj ,ndanë ,,Mirënjohje Qyteti ‘’për xhudistën Majlinda Kelmendi nga këtu u tha së në vjeshtën e këtij viti do të nisin trajnimet për xhudist edhe në Deçan
04 maj 2016

Është mbajt mbledhja e IV-të e rregullt e Asamblesë Komunale
30 prill 2016
  

Bazuar në nenin 43.1 dhe nenin të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040 dhe nenin 38 të Statutit të Komunës së Deçanit , është mbajtë mbledhja e IV-të e rregullt e Asamblesë Komunale .Për kët mbledhje ishte propozu ky rend pune .

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,

 2. Zëvendësimi i delegatit Albert Kurtulaj me delegatin e radhës, Shkelqim Berisha nga subjekti politik LDK dhe dhënia e betimit,

3. Shqyrtimi i propozimit të Drejtoris për Buxhet dhe Financa për ndryshimin e Vendimit për të hyrat e bartura,

4. Shqyrtimi i raportit analitik të shpenzimeve për tre mujorin e parë të vitit 2016,

5. Plotësimi i Komitetit të Komuniteteve,

 6. Të ndryshme.

më shumë...

Është mbajte mbledhja e IV-të e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa
27 prill 2016
 Është mbajte mbledhja e IV-të e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa

Për këtë takim ishte ky rend dite :

 

  1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
  2. Shqyrtimi i propozimit të Drejtorisë për Buxhet dhe Financa për ndryshimin e Vendimit për të hyrat e bartura,
  3. Shqyrtimi i raportit analitik të shpenzimeve për tre mujorin e parë të vitit 2016,
  4. Shqyrtimi i kërkesave,
  5. Të ndryshme.
më shumë...

Familjes Gjikolli iu shtri dora e pajtimit
22 prill 2016

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi ka mbajte takim III-të të rregullt
22 prill 2016

 


     z. Rasim SELMANAJ
      Kryetar i Komunës
_______________________
     
PROFILI-I-KOMUNES---DECAN.png
________________________


StatutiiKomunes.png

UdhezuesiPerQytetar-(2).png

PasqyratDhePlaneteKomunes

 QASJA-NE-DOKUMENTET-PUBLIKE-(1).jpg

Turizmi - Perspektiva e Qytetit të Deçanit

Kontakto Komunën
TELFIX.jpg
Tel-KD-(2).png
________________________

TELEFONI-EMERGJENT.jpg
Nr. i Telefonit Emergjent
" 193 "
Vala / Ipko / Fiksi

________________________________________________