Qyteti-i-Decanit2.JPG
 


 

 Diaspora-(2).jpg

Broshura - Tatimi në Pronë
Broshura-Tatimi-ne-Prone.jpg

 Reklama - Tatimi në Pronë


Listat - Borxhet e Tatimit  2001-2014
LISTAT---BORXHET-E-TATIMIT.jpg

SHTYP FATURËN E TATIMIT
NË PRONË /  E - FATURA

Tatimi-ne-Prone---PNG.png

 INSTGAP.jpg

STRATEGJIA--E-KOMUNES-PER-INFORMIM-DHE-KOMUNIKIM--2015---2019.png

Lajmet

Udhëheqës të Kuvendit të komunës së dhe qeverisjes komunale të Deçanit kanë mbajtur sot dëgjim publik për kornizën afatmesme buxhetore të periudhës 2018-2020,
23 qershor 2017

Njoftim për mbledhjen e Asamblesë për dt.29.06.2017
22 qershor 2017
Kuvendi Komunal i Deçanit

01.Nr.VI

Deçan,dt.21.06.2017

 

Bazuar në nenin 43.1 dhe  nenin të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040  dhe nenin 38 të Statutit të Komunës së Deçanit , bëj këtë:

 

F T E S Ë

Ftoheni që të  merrni pjesë në mbledhjen  VI-të të rregullt  të Kuvendit të Komunës së Deçanit, e cila do të mbahet me dt.29.06.2017, e Enjte në ora 10:00, në sallën e Kuvendit të Komunës.

 

Për mbledhje propozoj këtë:

 

Rend pune:                                                             

 

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
 2. Shqyrtimi  dhe miratimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore (KAB) 2018-2020,
 3. Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores së tatimit në pronë për vitin 2018,
 4. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt-Rregullores për procedurën e ndërtimit të objekteve me karakter të përkohshëm në pronat e personave fizik dhe juridik (materialin e posedoni nga mbledhja e kaluar),
 5. Shqyrtimi dhe miratimi i Draft-Programit për banim social të Komunës së Deçanit, (materialin e posedoni nga mbledhja e kaluar),
 6. Shqyrtimi i kërkesës së Kryetarit të Komunës  për dhënien e pëlqimit për këmbim të pronës së paluajtshme komunale me pronën private, (materialin e posedoni nga mbledhja e kaluar),
 7. Trajtimi i Peticionit të Këshillit të fshatit Strellc i Epërm-Lagja Mujaj,
 8. Të ndryshme.
më shumë...

Njoftim për Mbledhjen e KPF-së me dt.27.06.2017
22 qershor 2017
 Kuvendi i Komunës së Deçanit

01.Nr.V

Deçan,dt.21.06.2017

Bazuar në nenin 52  të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040 dhe nenin 50 të Statutit të Komunës së Deçanit, bëj këtë:     

F T E S Ë

Ftoheni që të merrni pjesë në mbledhjen e V-të të rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa, që do të mbahet me dt.27.06.2017/e marte/, në ora 11:00, në Sallën e Konferencave në katin e tretë të Komunës.

 

Për mbledhje propozoj këtë:

 

Rend pune     

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
 2. Shqyrtimi  i Kornizës Afatmesme Buxhetore (KAB) 2018-2020,
 3. Shqyrtimi i Rregullores së tatimit në pronë për vitin 2018,
 4. Shqyrtimi i Projekt-Rregullores për procedurën e ndërtimit të objekteve me karakter të përkohshëm në pronat e personave fizik dhe juridik , (materialin e posedoni nga mbledhja e kaluar),
 5. Shqyrtimi i Draft-Programit për banim social të Komunës së Deçanit, (materialin e posedoni nga mbledhja e kaluar),
 6. Shqyrtimi i kërkesës së Kryetarit të Komunës  për dhënien e pëlqimit për këmbim të pronës së paluajtshme komunale me pronën private, (materialin e posedoni nga mbledhja e kaluar),
 7. Trajtimi i Peticionit të Këshillit të fshatit Strellc i Epërm-Lagja Mujaj
 8. Shqyrtimi i kërkesave,
 9. Të ndryshme.
më shumë...

Komuna e Deçanit në bashkëpunim më FSK-në kanë përmbyllur më sukses stërvitjen fushore ,,Ujku Vigjilent 02’’
22 qershor 2017

Njoftim për Debat Publik për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2018-2020
21 qershor 2017
 Debat Publik për kornizën afatmesme buxhetore 2018-2020
Vendi :Salla e Kuvendit Komunal 
Data 23.06.2017 (e Premte)
Ora 11:00 më shumë...

Në sallën e Asamblesë Komunale janë mbajt sot dy debate publike
20 qershor 2017

 


     z. Rasim SELMANAJ
      Kryetar i Komunës
_______________________
     
PROFILI-I-KOMUNES---DECAN.png
________________________


StatutiiKomunes.png

UdhezuesiPerQytetar-(2).png

PasqyratDhePlaneteKomunes

 QASJA-NE-DOKUMENTET-PUBLIKE-(1).jpg

Turizmi - Perspektiva e Qytetit të Deçanit

Kontakto Komunën
TELFIX.jpg

________________________

TELEFONI-EMERGJENT.jpg
Nr. i Telefonit Emergjent
" 193 "
Vala / Ipko / Fiksi

________________________