Qyteti-i-Decanit2.JPG
 


 

 Diaspora-(2).jpg

Broshura - Tatimi në Pronë
Broshura-Tatimi-ne-Prone.jpg

 Reklama - Tatimi në Pronë


Listat - Borxhet e Tatimit  2001-2014
LISTAT---BORXHET-E-TATIMIT.jpg

SHTYP FATURËN E TATIMIT
NË PRONË /  E - FATURA

Tatimi-ne-Prone---PNG.png

 INSTGAP.jpg

STRATEGJIA--E-KOMUNES-PER-INFORMIM-DHE-KOMUNIKIM--2015---2019.png

Lajmet

Qendra Informuese e Turizmit së shpejti në shërbim të Vizitorëve
22 shtator 2017

Njoftim për Asamble Komunale për dt.28.09.2017
22 shtator 2017
 Kuvendi Komunal i Deçanit

01.Nr.VIII

Deçan,dt.19.09.2017

 Bazuar në nenin 43.1 dhe  nenin të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040  dhe nenin 38 të Statutit të Komunës së Deçanit , bëj këtë:

 

F T E S Ë

Ftoheni që të  merrni pjesë në mbledhjen  VIII-të të rregullt  të Kuvendit të Komunës së Deçanit, e cila do të mbahet me dt.28.09.2017, e Enjte në ora 10:00, në sallën e Kuvendit të Komunës.

 Për mbledhje propozoj këtë:

 Rend pune:

                                                                                 

  1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
  2. Shqyrtimi  dhe miratimi i projekt-buxhetit për vitin 2018,
  3. Shqyrtimi i rivlerësimi dhe marrja e Vendimit për këmbimin e pronës Komunale-ngastra 429 me pronën private,
  4. Të ndryshme.
më shumë...

Njoftim për mbledhjen e KPF-së
22 shtator 2017
 Kuvendi i Komunës së Deçanit

01.Nr.VII

Deçan,dt.19.09.2017

 Bazuar në nenin 52  të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040 dhe nenin 50 të Statutit të Komunës së Deçanit, bëj këtë:     

 

F T E S Ë

Ftoheni që të merrni pjesë në mbledhjen e VII-të të rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa, që do të mbahet me dt.26.09.2017/e marte/, në ora 11:00, në Sallën e Konferencave në katin e tretë të Komunës.

 Për mbledhje propozoj këtë:

 Rend pune

                         

  1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
  2. Shqyrtimi i projekt-buxhetit për vitin 2018,
  3. Shqyrtimi i rivlerësimit për këmbimin e pronës Komunale-ngastra 429 me pronën private,
  4. Shqyrtimi i kërkesave,
  5. Të ndryshme.
më shumë...

Drejtoria Komunale e Bujqësisë kanë mbajte takim më bletarët e komunës së Deçanit
22 shtator 2017

Menaxhmenti i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare “Adem Ukëhaxhaj” në Deçan, prezanton Raportin gjashtëmujor të punës
21 shtator 2017

KPF-ja , Drejtoria Komunale e Shëndetësisë , Drejtoria për Buxhet dhe Financa kanë mbajte takim për grandin specifik të Arsimi
20 shtator 2017

 

Ud--Kryetar---Sami-CACAJ.jpg
    z. Sami CACAJ
 Ud. Kryetar i Komunës
_______________________
     
PROFILI-I-KOMUNES---DECAN.png
________________________


StatutiiKomunes.png

UdhezuesiPerQytetar-(2).png

PasqyratDhePlaneteKomunes

 QASJA-NE-DOKUMENTET-PUBLIKE-(1).jpg

Turizmi - Perspektiva e Qytetit të Deçanit

Kontakto Komunën
TELFIX.jpg

________________________

TELEFONI-EMERGJENT.jpg
Nr. i Telefonit Emergjent
" 193 "
Vala / Ipko / Fiksi

________________________