Lajmet   Drejtorati për ARSIM-Deçan

Drejtorati për ARSIM-Deçan - 11 gusht 2017

 Drejtoria e Arsimit në Deçan , konform kërkesës të dt.11.08.2017 nga Gjimnazi ,,Vë llezërit Frashëri '' në Deçan  si dhe  SH.M.T ,,Tafil Kasumaj '' në Deçan si deh në bazë të planifikimit për regjistrimin e nxënësve në lkasat e X-ta  nga DKA në Deçan , Drejtorati për arsim në Deçan shpall : 
                               K O N K U R S 
 Dokumenti-6.jpgDokumenti-7.jpgDokumenti-8.jpg

RSS

Sign in