Lajmet   Projektet të përbashkëta të Komunës së Deçanit dhe qeverisë së Republikës së Kosovës të cilat do të

Projektet të përbashkëta të Komunës së Deçanit dhe qeverisë së Republikës së Kosovës të cilat do të fillojnë të realizohen gjatë vitit 2018-të. - 11 janar 2018

 Projektet të përbashkëta të Komunës së Deçanit dhe qeverisë së Republikës së Kosovës  të cilat do të fillojnë të realizohen gjatë vitit 2018-të.

 Dokumenti--17.jpgDokumenti-18-(1).jpg

RSS

Sign in