Qyteti-i-Decanit2.JPG
 

Lajmet

526 nxënës ju nënshtruan testit të Arritshmerisë
26 maj 2017

Është mbajte seanca e IV-të e Asamblesë Komunale
26 maj 2017

Gjimnazi,, Vëllezërit Frashëri ‘’në Deçan, shënoi 50 vjetorin e themelimit
26 maj 2017

Është mbajte mbledhja e rregullt e KPF-së
23 maj 2017

Nga sot ,në ndërtesën e Komunës në Deçan do të jetë e hapur ekspozita në lidhje me vlerësimin fillestar të tokës ,,Vlerësimi i tokës për qëllime të tatimit në pronë’’
18 maj 2017

Njoftim për mbledhjen e Asamblesë për dt.26.05.2016 ora 10:00
17 maj 2017
 Kuvendi Komunal i Deçanit

01.Nr.V

Deçan,dt.12.05.2017

 

Bazuar në nenin 43.1 dhe  nenin të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040  dhe nenin 38 të Statutit të Komunës së Deçanit , bëj këtë:

 

F T E S Ë

Ftoheni që të  merrni pjesë në mbledhjen  V-të të rregullt  të Kuvendit të Komunës së Deçanit, e cila do të mbahet me dt.26.05.2017, e premte në ora 10:00, në sallën e Kuvendit të Komunës.

 

Për mbledhje propozoj këtë:

 

Rend pune:                                                             

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
 2. Shqyrtimi dhe aprovimi i Statutit të QKMF-së,
 3. Shqyrtimi i Draft-Programit për banim social të Komunës së Deçanit,
 4. Marrja e Vendimit për këmbimin e pronës Komunale-ngastra 429 me pronën private,
 5. Shqyrtimi i kërkesës së Kryetarit të Komunës  për dhënien e pëlqimit për këmbim të pronës së paluajtshme komunale me pronën private,
 6. Marrja e Vendimit për fillimin e procedurave për dhënie të pronës komunale në shfrytëzim afatgjatë,
 7. Shqyrtimi i kërkesës së Kryetarit për dhënien e hapësirës komunale për ndërtimin e Shtëpisë Integruese në Bashkësi,
 8. Marrja e Vendimit për shëndrrimin e tokës bujqësore në tokë ndërtimore,
 9. Shqyrtimi i Projekt-Rregullores për procedurën e ndërtimit të objekteve me karakter të përkohshëm në pronat e personave fizik dhe juridik ,
 10. Shqyrtimi i raportit të Komitetit të Komuniteteve,
 11. Të ndryshme.
më shumë...

 


     z. Rasim SELMANAJ
      Kryetar i Komunës
_______________________
     
PROFILI-I-KOMUNES---DECAN.png
________________________


StatutiiKomunes.png

UdhezuesiPerQytetar-(2).png

PasqyratDhePlaneteKomunes

 QASJA-NE-DOKUMENTET-PUBLIKE-(1).jpg

Turizmi - Perspektiva e Qytetit të Deçanit

Kontakto Komunën
TELFIX.jpg

________________________

TELEFONI-EMERGJENT.jpg
Nr. i Telefonit Emergjent
" 193 "
Vala / Ipko / Fiksi

________________________