Qyteti-i-Decanit2.JPG
 


 

 Diaspora-(2).jpg

Broshura - Tatimi në Pronë
Broshura-Tatimi-ne-Prone.jpg

 Reklama - Tatimi në Pronë


Listat - Borxhet e Tatimit  2001-2014
LISTAT---BORXHET-E-TATIMIT.jpg

SHTYP FATURËN E TATIMIT
NË PRONË /  E - FATURA

Tatimi-ne-Prone---PNG.png

 INSTGAP.jpg

STRATEGJIA--E-KOMUNES-PER-INFORMIM-DHE-KOMUNIKIM--2015---2019.png

Lajmet

Komuna e Deçanit e përgatitur për ti pritur bashkatdhetarët
20 korrik 2017

Nënkryetari i komunës z.Sami Cacaj, UD-Kryetarit formon shtabin komunal për mbrojtje në raste të zjarreve
19 korrik 2017

Njoftim për mbledhjen e Asambles dt.28.07.2017, e Premte në ora 10:00, në sallën e Kuvendit të Komunës.
19 korrik 2017
 Kuvendi Komunal i Deçanit

01.Nr.VII

Deçan,dt.19.07.2017

 Bazuar në nenin 43.1 dhe  nenin të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040  dhe nenin 38 të Statutit të Komunës së Deçanit , bëj këtë:

 

F T E S Ë

Ftoheni që të  merrni pjesë në mbledhjen  VII-të të rregullt  të Kuvendit të Komunës së Deçanit, e cila do të mbahet me dt.28.07.2017, e Premte në ora 10:00, në sallën e Kuvendit të Komunës.

 

Për mbledhje propozoj këtë:

 Rend pune:                                                             

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
 2. Marrja e Vendimit për Transfer/Rialokim të mjeteve buxhetore brenda kodeve ekonomike të Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale,
 3. Marrja e Vendimit për Transfer/Rialokim të mjeteve buxhetore brenda kodeve ekonomike të Drejtorisë për Arsim,
 4. Marrja e Vendimit për këmbimin e pronës Komunale-ngastra 429 me pronën private(materialin e posedoni nga mbledhja e muajit Maj),
 5. Shqyrtimi i kërkesës së Kryetarit të Komunës  për marrjen e Vendimit për këmbim të pronës së paluajtshme komunale me pronën private, (materialin e posedoni nga mbledhja e muajit Maj),
 6. Marrja e Vendimit për pushim vjetorë të anëtarëve të Kuvendit,
 7. Marrja e Vendimit për transfer /Rialokim të mjeteve buxhetore me propozim të Ekzekutivit Komunal,
 8. Të ndryshme.
më shumë...

Takimi i KPF-së me dt.25.07.2017/e marte/, në ora 11:00, në Sallën e Konferencave në katin e tretë të Komunës.
19 korrik 2017
 Bazuar në nenin 52  të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040 dhe nenin 50 të Statutit të Komunës së Deçanit, bëj këtë:     

F T E S Ë

Ftoheni që të merrni pjesë në mbledhjen e VI-të të rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa, që do të mbahet me dt.25.07.2017/e marte/, në ora 11:00, në Sallën e Konferencave në katin e tretë të Komunës.

 

Për mbledhje propozoj këtë:

 

Rend pune     

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
 2. Shqyrtimi i propozimit për Transfer/Rialokim të mjeteve buxhetore brenda kodeve ekonomike të Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale,
 3. Shqyrtimi i propozimit për Transfer/Rialokim të mjeteve buxhetore brenda kodeve ekonomike të Drejtorisë për Arsim,
 4. Shqyrtimi i propozimit të Ekzekutivit  për Transfer /Rialokim të mjeteve buxhetore  brenda  kodeve ekonomike ,
 5. Shqyrtimi i propozim-Vendimit për këmbimin e pronës Komunale-ngastra 429 me pronën private(materialin e posedoni nga mbledhja e muajit Maj),
 6. Shqyrtimi i kërkesës së Kryetarit të Komunës  për marrjen e Vendimit për këmbim të pronës së paluajtshme komunale me pronën private, (materialin e posedoni nga mbledhja e muajit Maj),
 7. Shqyrtimi i kërkesave,
 8. Të ndryshme.
më shumë...

KKSB-ë vlerëson gjendjen e sigurisë në komunë e Deçanit të qetë dhe stabile
18 korrik 2017

Është mbajt takimi i rregullt i Komitetit të Komuniteteve në Deçan
18 korrik 2017

 


     z. Rasim SELMANAJ
      Kryetar i Komunës
_______________________
     
PROFILI-I-KOMUNES---DECAN.png
________________________


StatutiiKomunes.png

UdhezuesiPerQytetar-(2).png

PasqyratDhePlaneteKomunes

 QASJA-NE-DOKUMENTET-PUBLIKE-(1).jpg

Turizmi - Perspektiva e Qytetit të Deçanit

Kontakto Komunën
TELFIX.jpg

________________________

TELEFONI-EMERGJENT.jpg
Nr. i Telefonit Emergjent
" 193 "
Vala / Ipko / Fiksi

________________________