VENDIM

VENDIM - 23 qershor 2010

Vendimi vlen për zonat kadastrale të fshatrave Brezne, Buqe dhe zym, të cilat atakohen nga ky projekt, për këto zona kadstrale nuk do të jepen leje për ndërtim dhe nuk do të lejohen ndërtime të reja nga ana e KK -së, nga se më pas nuk do të bëhet kompensimi i këtyre objekteve. Ky vendim hyn në fuqi menjëher dhe zbatohet deri në përfundimin e punimeve të këtij projekti

RSS

Sign in