Lajmet   Hapja zyrtare e Fushatës Senzibilizuese 16 –ditore ,Kundër Dhunës në Familje

Hapja zyrtare e Fushatës Senzibilizuese 16 –ditore ,Kundër Dhunës në Familje - 02 dhjetor 2016

Mekanizimi Kordinues Kundër Dhunës në Familje në bashkëpunim me disa  vullnetarëve të Këshillit Rinore Lokal te Dragashit ,realziuan këtë aktivitete të cilët  shpërndan  fletëpalosje dhe kartolina me mesazhe kundër kësaj dukrije në shesh para Komunës  . Ky aktvitete si dhe tjera që do të realziohen gjatë kësaj fushate janë të mbështura nga Komuna.

 

RSS

Sign in