Edukimi

ARSIMI.- Ka shkollën fillore  “Fetah Sylejmani”, ku mësimet i ndjekin edhe nxënësit e Shajnës, Xërrxës, Rrencit, Kukajanit, Radeshës, Lybevishtit e Leshtanit. Shkollën e Mesme “Ruzhdi Berisha” me mbi 9000 nxënës , ku  mësimi zhvillohet në gjuhen shqipe dhe  atë boshnjake, ndërkaq këtë vit pritet edhe fillimi i ndërtimit të Shkollës së Mesme Profesionale.