Shëndetësia

SHËNDETËSIA- Në këtë qendër komunale është funksionale Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare, me rreth 100 punëtorë, e cila ka të shtrira punktet edhe në shumicën e fshatrave më të mëdha të trevës së Opojës dhe Gorës.