Dobro došli u Dragaš


Veb stranica Dragaš, u kojoj građani naše opštine, ali i šire, može da bude informisan o radu i dostignućima nase opstine.

 

 

Istorija

Gradic Dragas

Dragas je stacioniran  izmedju dva predela, Opolja i Gore. Oba ova predela predstavljaju dva entiteta sa dva razlicita jezika. Opolje etnicko cista sredina naseljena albancima, gde se koristi  albanski jezik i Gora etnicko cista naseljena Gorancima, Bosnjacima-Muslimanima, koji govore specificnim goranskim, Bosanskim jezikom. Ovaj gradic je i Opstinski centar, koji se nalazi na Jugu Prizrena, na pdinama Sar Planine, na nadmorskoj visini oko 1050 m. Opstina je povezana sa Prizrenom asfaltnim putem duzine oko 37 km. Broji oko 40.000 stanovnika, albanaca i goranaca. Ovaj gradic se relativno kasno spominje kao opstinski centar, negde oko 1935 godine  pod imenom Dragas.

Vesti

Zabranjunje kupoprodaja stoke
01 jul 2016
 Zabranjunje kupoprodaja stoke na javnih mesta teritorije Opstine Dragas
Skidaj odluku. više...

Obavestenje o javnom dugu za porez na imovinu
27 oktobar 2015

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Kosova br. 03/ 16, od 04.03. 2015 god. i odredbama Zakona o oprostu javnog duga br. 05/L-043   od   22. Jula 2015 god. obaveštavamo sve poreske obveznike, pre svega dužnike poreza na imovinu, da imaju pravo da shodno gore  pomenutom Zakonu, zahtevaju da im se otpiše stari dug, kazne i kamate,  posle ispunavnja uslova iz Zakona i u skladu sa postupcima iz Administrativnog uputstva o otpisu javnog duga.

više...

Opština Sapandža i opština Dragaš postale su bratske opštine
19 maj 2015

Nakon dopisivanja i uspostvaljanje kontakta između opštine Sapandža i  Kosovske opštine Dragaš, predsednik opštine Dragaš Saljim Jenuzi zajedno sa svojom delegacijom koju su činili predsednik skupštine i direktori posjetili su predsednika Sapandže Doc.dr. Ajdina Yilmazera.

Predsednik opštine Sapandža doc.dr.Ajdin Jilmazer  nakon što je dobio saglasnost skupštine o potpisivanju  zajednički pripremljenog  protokola o  pobratimljenju nakon potpisivanja protokola je istakao : „Prije svega predsedniku Kosovske opštine Dragaš Saljimu Jenuzi i njegovoj ekipi želim iskazati dobrodošlicu u Tursku i u našoj opštini. Jedan od naših korijena svakako se prostire i na Balkanu. Mi smo bratske države. Uvijek smo bili zajedno i uvijek ćemo biti zajedno. Sporazumom koji smo potpisali bićemo samo još u većoj saradnji. Kako bi ojačali veze i dali još veći doprinos između opština turskog svijeta potpisujemo ovaj sporazum pobratimljenja. Stavljane potpisa na ovaj sporazum želim da bude dobro za oba grada, a prvenstveno da se učvrsti saradnja na društveno kulturnom i turističkom razvoju kao i integracija između zajednica.

više...

 

TemaRadno vreme
7:30 do 15:30
Pauza
12:00 do 13:00

Online Prijava