Rregulloret

Plani trevjeçar i banimit 2014-2016
publikuar: 16-11-2015
Rregullorja për transparencë
publikuar: 05-03-2015
Draftrregullorja për transparencë
publikuar: 09-09-2014
Rregullorja për Barazi Gjinore
publikuar: 05-10-2013
Rregullorja për ndarjen e bursave
publikuar: 11-03-2013
Rregullore për transparencën
publikuar: 29-01-2009