Rregulloret

Rregullorja për Barazi Gjinore
publikuar: 05-10-2013
Rregullorja për ndarjen e bursave
publikuar: 11-03-2013
Rregullore për transparencën
publikuar: 29-01-2009