Drejtor i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Emri dhe Mbiemri: Burim Karameta
 
Data e lindjes: 19/06/1980
 
Edukimi: Fakulteti i Mjekësisë,
dega:     Mjekësi e Përgjithshme
Fakulteti Filozofik,
dega: Psikologji

Studime postdiplomike: Fakulteti Filozofik,
dega: Psikologji Klinike dhe Shëndeti (kandidat)

Pjesmarrës në seminare dhe kongrese brenda dhe jasht shtetit.
 


Karriera e Punës:


2009 - 2011: Qendra Diagnostike Terapeutike (QDT) “REA” Prishtinë
detyrat: Udhëheqës i  QDT
 
2011 – 2014: Caritas Kosova
detyrat: Mjek dhe udhëheqës i Qendrës Sociale Edukative në fsh. Dubravë. Koordinator projektesh me natyrë Shëndetësore, Sociale dhe Integrimin e Komunitetit RAE.
 
Karriera politike: Aktivist dhe anëtar i LDK-së.

Email: Burim.Karameta@rks-gov.net
            

Tel dhe mob:+386(49)442-255
Tel. zyre:        +381(0)38 200 460 08