Lajmet   Asfaltimi i rrugës për Uglar

Asfaltimi i rrugës për Uglar - 02 nëntor 2017

Ka përfunduar asfaltimi i rrugës për Uglar. Kjo rrugë me gjatësi prej 550 metrave, që lidh Fushë-Kosovën me Uglarin, do të mundësoj një qarkullim më të lehtë për qytetarët e kësaj ane.
Krahas asfaltimit të rrugës do të bëhet edhe rregullimi i trotuarit dhe kanalizimit atmosferik. Asfaltimit të kësaj rruge i ka paraprirë realizimi i projektit të ndriçimit publik.

Inspektim  Inspektim  Inspektim

 

RSS

Sign in