Lajmet   Ftesë

Ftesë - 21 prill 2017

Për: Anëtarët e Kuvendit të Komunës
Ftoheni që të merrni pjesë në mbledhjen e katërt IV-të, të Kuvendit të Komunës, e cila do të mbahet me datë: 28.04.2017, filluar në orën 10:00h. Mbledhja do të mbahet në sallën e Kuvendit të Komunës së Fushë-Kosovës.
Për më shumë, dokumentin mund ta shkarkoni këtu.

 

RSS

Sign in