Lajmet   Ftesë

Ftesë - 19 maj 2017

Për: Anëtarët e Kuvendit të Komunës
Ftoheni që të merrni pjesë në mbledhjen e pestë V-të, (e jashtëzakonshme), të Kuvendit të Komunës, e cila do të mbahet me datë: 23.05.2017, filluar në orën 10:00h. Mbledhja do të mbahet në sallën e Kuvendit të Komunës së Fushë-Kosovës.
Për më shumë, dokumentin mund ta shkarkoni këtu.

 

RSS

Sign in