Lajmet   Ftesë

Ftesë - 14 shtator 2017

Për: Anëtarët e Kuvendit të Komunës
Ftoheni që të merrni pjesë në mbledhjen e tetë VIII-të, të Kuvendit të Komunës, e cila do të mbahet me datë: 20.09.2017, filluar në orën 10:00h. Mbledhja do të mbahet në sallën e Kuvendit të Komunës së Fushë-Kosovës.
Për më shumë, dokumentin mund ta shkarkoni këtu

 

RSS

Sign in