Lajmet   Ftesë

Ftesë - 20 dhjetor 2017

Për: Anëtarët e Kuvendit të Komunës së Fushë-Kosovës
Ftoheni që të merrni pjesë në mbledhjen e Kuvendit të Komunës, e cila do të mbahet me datë: 29.12.2017, filluar në orën 10:00h. Mbledhja do të mbahet në sallën e Kuvendit të Komunës së Fushë-Kosovës.
Për më shumë, dokumentin mund ta shkarkoni këtu

 

RSS

Sign in