Lajmet   Ftesë

Ftesë - 19 janar 2018

Për: Anëtarët e Kuvendit të Komunës së Fushë-Kosovës
Ftoheni që të merrni pjesë në mbledhjen e parë - I - rë, të Kuvendit të Komunës, e cila do të mbahet me datë: 29.01.2018, filluar në orën 10:00h. Mbledhja do të mbahet në sallën e Kuvendit të Komunës së Fushë-Kosovës.
Për më shumë, dokumentin mund ta shkarkoni këtu.

 

RSS

Sign in