Lajmet   Mbillen shumë lule në rrugën “Nënë Tereza” në Fushë-Kosovë

Mbillen shumë lule në rrugën “Nënë Tereza” në Fushë-Kosovë - 13 qershor 2017

Edhe këtë vit komuna e Fushë-Kosovës po zbukuron qytetin me lule të bukura. Ka disa vite që qyteti zbukurohet me shumë lule dhe gjelbërim. Duke pasur parasysh rëndësinë e ambinetit që ka për qytetarët mbjellja e luleve nga organet komunale nëpër hapësirat e shumta tanimë ka kaluar në praktikë të mirëfilltë.
Inspektim  Inspektim  Inspektim

 

RSS

Sign in