Lajmet   Njoftim

Njoftim - 13 shkurt 2018

Drejtoria  e  Zhvillimit  Ekonomik - Sektori i Tatimit në Pronë, informon tatimpaguesit e Komunës së Fushë-Kosovës,  lidhur  me  afatin  për pranimin e  ankesave  nga tatimpaguesit për vitin 2018, i cili fillon nga  data 02.02.2018  deri më  30.04.2018.

Njoftojmë të gjithë qytetarët  të cilët janë të pakënaqur me Faturën e Tatimit në Pronë, apo  fatura është jokorrekte në ndonjë mënyrë tjetër, që të paraqesin ankesë me shkrim në Zyrën Pritëse të Komunës.
Njoftimin e plotë mund ta shkarkoni këtu

 

RSS

Sign in