Lajmet   Pastrimi i deponisë së mbeturinave të egra – materialeve ndërtimore, në rr. 'Ramadan Berisha' – Fush

Pastrimi i deponisë së mbeturinave të egra – materialeve ndërtimore, në rr. 'Ramadan Berisha' – Fushë-Kosovë - 11 gusht 2017

Inspektim  Inspektim  Inspektim 
 

RSS

Sign in