Lajmet   Përmirësohet sistemi i ngrohjes qendrore në SH.F. "Zejnel Salihu" - Bardh i Madh

Përmirësohet sistemi i ngrohjes qendrore në SH.F. "Zejnel Salihu" - Bardh i Madh - 11 gusht 2017

Është ndërruar kaldaja e vjetër e ngrohjes qendrore në SH.F. "Zejnel Salihu" në fshatin Bardh i Madh.
Kaldaja e re është shumë funksionale sepse është ndërruar lokacioni i vendosjes së saj, shumë afër objektit të shkollës - brenda lokalit të ndërtesës, ka fuqi më të madhe dhe nuk humbet nxehtësia sikurse në rastin e mëhershëm.

 

RSS

Sign in