Lajmet   Shpërndahen folio të plastikës

Shpërndahen folio të plastikës - 21 prill 2017

Komuna e Fushë-Kosovës ka filluar shpërndarjen e folisë së plastikës për fermerët që kanë qenë përfituesë të serrave, të cilëve iu është dëmtuar nga era.

 

RSS

Sign in