Lajmet   Punët rreth pastrimit të ambientit

Punët rreth pastrimit të ambientit - 13 prill 2017

Punët rreth pastrimit të ambientit janë duke vazhduar, kështu që, kemi përfunduar  pastrimin e mbeturinave edhe në ‘Lagjen 28’ të komunitetit ashkalinj në Fushë-Kosovë.
Inspektim  Inspektim  Inspektim
 

RSS

Sign in