Lajmet   Rruga “Pajazit Islami” shtrohet me zhavorr

Rruga “Pajazit Islami” shtrohet me zhavorr - 14 qershor 2017

U shtrua me zhavorr rruga “Pajazit Islami”,  në gjatësi  820m prej fshatit Nakarad, kjo rrugë lidh komunën e Fushë-Kosovës me komunën e Obiliqit.
Inspektim  Inspektim  Inspektim
 

RSS

Sign in