Lajmet   Rruga kryesore e fshatit Bardh i Madh, së shpejti me trotuar

Rruga kryesore e fshatit Bardh i Madh, së shpejti me trotuar - 07 gusht 2017

Në fshatin Bardh i Madh, në rrugën kryesore, filloi ndërtimi i trotuarit, gjatësia e të cilit është 1260 m. Realizimi i këtij projekti do t’iu mundësojë lëvizje më të sigurtë këmbësorëve.  Pas përfundimit të kësaj pjese të rrugës do të rregullohen edhe disa rrugë tjera me trotuare brenda fshatit.  

Realizimi i projekteve të tilla po dëshmon se fshati po urbanizohet dhe po merr pamjen e duhur.
Inspektim  Inspektim  Inspektim 

 

RSS

Sign in