Lajmet   Sponsorohet botimi i librit: “Shqipja Standarde dhe Problemet Rreth Saj”

Sponsorohet botimi i librit: “Shqipja Standarde dhe Problemet Rreth Saj” - 19 prill 2017

Instituti Albanalogjik i Prishtinës - Shoqata e Gjuhës Shqipe e Kosovës, botoi librin: “Shqipja Standarde dhe Problemet Rreth Saj” (Përmbledhje artikujsh), të autorit prof. Isa Bajçinca.

Librin e përgatiti për botim prof. Qemal Murati.

Ky libër është sponsoruar nga Komuna e Fushë-Kosovës dhe është i veçantë për trajtimin e Shqipes Standarde.

Botimi i dytë i këtij libri do të jetë për treg, për të cilin të interesuarit do të njoftohen me kohë.
Inspektim  Inspektim  Inspektim

 

RSS

Sign in