Lajmet   Takim në zyrën e Kryetarit të Komunës z.Burim Berisha

Takim në zyrën e Kryetarit të Komunës z.Burim Berisha - 02 tetor 2017

Sot, në zyrën e Kryetarit të Komunës u mbajt takim ku të pranishëm ishin përfaqësues nga Bashkimi Evropian , zyrtarë nga MZHE, Drejtori i Shë​rbimeve Publike dhe zyrtarë komunal për energjinë efiçente.
Në takim u diskutua për  Hartimin e Planit Komunal  për efiçiencën e Energjis​ë, realizimin e projekteve me ndihmën dhe përkrahjen e Bashkimit Evropian si dhe u diskutua për bashkëpunimet e mëtutjeshme për realizimin e projekteve tjera duke përdorur masat efiqiente.
Në takim u diskutua edhe për të arriturat e Komunës së Fushë-Kosovës në implementim të projekteve duke zbatuar në masë të madhe efiçiencën e Energjisë.​

 

RSS

Sign in