Lajmet   Ujitja e drunjve në rrugët e qytetit

Ujitja e drunjve në rrugët e qytetit - 09 gusht 2017

Qyteti ynë po mirëmbahet në të gjitha aspektet. Përpos pastrimit të rrugëve, gjelbërimit të hapësirave të shumta dhe zbukurimit me shumë lule e drunj të llojeve të ndryshme, të mbjella në çdo fillim stine të pranverës, atyre po iu kushtohet rëndësi e veçantë në kujdesjen e përditshme nga organet kompetente të komunës.
Inspektim  Inspektim  Inspektim

 

RSS

Sign in