Lajmet   Vazhdon përkrahja e bujqëve

Vazhdon përkrahja e bujqëve - 07 qershor 2017

Është realizuar ‘Projekti për shpërndarjen e laktofrizëve (7 përfituesë), makinave spërkatëse (21 përfituesë) si dhe inkubatorëve (35 përfituesë)'. Kjo do të ndikojë në përmirësimin e kushteve të punës së fermerëve.
Inspektim  Inspektim  Inspektim

 

RSS

Sign in