Kryetari


                                              


                                                 Kryetari i Komunës: Burim Berisha

                                                 Data e Lindjes: 14.10.1957   
        
                                                        Edukimi:
Në Sllatinë të Madhe, Komuna e Fushë-Kosovës ka përfunduar shkollimin fillor kurse shkollën e mesme ekonomike në Prishtinë.
Ka të përfunduar Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës.
Është i martuar dhe ka dy fëmijë.
 
                                                        Karriera e punës:
 
     Viti: 1980-1985 Profesor i Shkollës Ekonomike në Prishtinë.
     Viti: 1985-1990   Drejtor i ndërmarrjes “URATA” (ish Voçari) në Prishtinë.
     Viti: 1989-1993 Sekretar i degës së LDK-së në Fushë-Kosovë
     Viti: 1990-1998 Kryetar i parë i Qeverisë Lokale në Fushë Kosovë.
     Viti: 1999-2001 Drejtor i N.T.SH “URATA” në Prishtinë
     Viti: 2001-2007 Kryetar i Ekzekutivit të Komunës së Fushë-Kosovës.
     Viti: 2007-2009 Kryetar i Komunës së Fushë-Kosovës.
     Viti: 2009-2013 Rizgjidhet kryetar i Komunës së Fushë Kosovës