Mirësevini 
në 

Fushë Kosovë

Faqja e Fushë Kosovës do të jetë faqja, në të cilën qytetarët e komunës sonë, por edhe më gjerë, mund të informohen për punën dhe të arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetarëve tanë!

 

Adresa elektronike zyrtare

 

 

Fushë-Kosova shënon 10 Vjetorin e Pavarësisë
15 shkurt 2018

Në prag të shënimit të 10 Vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, Fushë-Kosova është stolisur me flamuj shtetëror, të cilët i paraprijnë aktiviteteve kulturore dhe sportive që pritet të zhvillohen në komunën tonë.

Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si bartëse e këtyre aktiviteteve, ka bërë të gjitha përgatitjet që kjo ngjarje të shënohet në mënyrën sa më solemne.

Programi:

16.02.2018 (e premte )

             Ora: 10.00
             Vënia e kurorave  te varrezat e dëshmorëve dhe martirëve.

             Ora: 12.00

                    Koncert festiv

             Holli i Shkollës së Mesme “Hivzi Sulejmani”

 

19.02.2018 (e hënë)

                    Turneu i shahut “Përvjetori i Pavarësisë”

             Ora:13.00

             Hotel “Ana Benz” Sllatinë e Madhe 

më shumë...

Ftesë
15 shkurt 2018
Për: Anëtarët e Kuvendit të Komunës së Fushë-Kosovës
Ftoheni që të merrni pjesë në mbledhjen e dytë-II, të Kuvendit të Komunës, e cila do të mbahet me datë: 26.02.2018, filluar në orën 10:00h. Mbledhja do të mbahet në sallën e Kuvendit të Komunës së Fushë-Kosovës.
Për më shumë, dokumentin mund ta shkarkoni këtu.

më shumë...

Njoftim
13 shkurt 2018

Drejtoria  e  Zhvillimit  Ekonomik - Sektori i Tatimit në Pronë, informon tatimpaguesit e Komunës së Fushë-Kosovës,  lidhur  me  afatin  për pranimin e  ankesave  nga tatimpaguesit për vitin 2018, i cili fillon nga  data 02.02.2018  deri më  30.04.2018.

Njoftojmë të gjithë qytetarët  të cilët janë të pakënaqur me Faturën e Tatimit në Pronë, apo  fatura është jokorrekte në ndonjë mënyrë tjetër, që të paraqesin ankesë me shkrim në Zyrën Pritëse të Komunës.
Njoftimin e plotë mund ta shkarkoni këtu

më shumë...

Ide dhe zgjidhje praktike nga nxënësit e Shkollës “Lismiri” për ushqim të shëndetshëm
13 shkurt 2018

Debat i organizuar nga Këshilli i nxënësve, arsimtarëve, drejtoria e shkollës dhe drejtoria e komunës, me temë: ‘Mosha e re dhe ushqimi i shëndetshëm’

Arsimtarët dhe nxënësit e SHFMU “Lismiri” në Lismir, veçohen jo vetëm në edukim dhe arsimim por edhe me organizim të aktivitete të larmishme kreative shkollore.

Këshilli i nxënësve me Leon Nura-kryetar; Besarie Tërnava - nënkryetare dhe të gjithë nxënësit tjerë, nën monitorim të arsimtares Dinore Tahiraj dhe Drejtoreshës Z. Shemsije Fetahu, sipas programit vjetor të punës, gjatë dhjetorit realizuan debat: “Mosha e re dhe ushqimi i shëndetshëm”.

Qëllimi i debatit ishte: Roli i edukimit të moshës së re në funksion të ushqimit të shëndetshëm.

Objektiva e debatit ishte: Nxitja e kreativitetit të nxënësve për mënyrat dhe llojet e ushqimeve të  shëndetshme.

Rinia shkollore, ka nevojë për motivim dhe ide të qarta, sepse janë të gatshëm që të prezantojnë jo vetëm ide por edhe të ofrojnë zgjidhje praktike për bashkëmoshatarët e vet lidhur me ushqimet e shëndetshme. 

Porosi: Informimi dhe edukimi për ushqime të shëndetshme parakusht për rini të shëndoshë!
Inspektim  Inspektim  Inspektim

më shumë...

Kryetari i Komunës z. Burim Berisha priti një delegacion nga Kompania Green-Tec Solutions nga Polonia
12 shkurt 2018

z. Artur Kurzyk – Drejtor i Kompanisë  Green-Tec Solutions e informoi kryetarin Berisha dhe bashkëpunëtorët e tij për mundësinë e investimeve në menaxhimin e mbeturinave në Komunën Fushë Kosovës.

Kompania planifikon ndërtimin e linjave të ndërlidhura teknologjike që mundësojnë menaxhimin e shumicës së mbetjeve komunale të gjeneruara në komunë. Fabrika që parashihet të ndërtohet planifikon:

më shumë...

Mbahet Sesioni informues dhe trajnues për zhvillimin e bizneseve
08 shkurt 2018

Në sallën e Kuvendit të Komunës në Fushë-Kosovë u mbajt sesioni informues dhe trajnues  për skemën e grandeve “Programi i Balancuar i Zhvillimit Rajonal” i mbështetur nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe i deleguar për implementim prej “ARDA”.

Drejtori  i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik në Komunën e Fushë-Kosovës, Z. Ekrem Berjani, në fjalën e rastit theksoi se ky sesion informues do t’i ndihmojë bizneset e Komunës së Fushë-Kosovës rreth mënyrës së aplikimit pë të fituar nga këto grande që ofron Ministria e Zhvillimit Rajonal. Drejtori inkurajoi të gjithë pjesëmarrësit  që të aplikojnë në këto grande, sidomos bizneset fillestare dhe ato që pretendojnë  të rriten dhe të zhvillohen si biznese të konkurushme përtej tregut lokal.

Përfaqësuesit nga “ARDA” kanë informuar qytetarët dhe bizneset rreth kritereve, mënyrës së aplikimit  dhe fushat të cilat mbulohen nga kjo thirrje.

më shumë...

Njoftim
07 shkurt 2018

Ftoheni të merrni pjesë në sesionin informues dhe trajnues për Skemën e Grandeve "Programi i Balancuar i Zhvillimit Rajonal” të shpallur nga Ministria për Zhvillim Rajonal.

Sesioni mbahet më datë 08 shkurt 2018 në sallen e kuvendit komunal nga ora 10:00, Fushë-Kosovë

Objektivi i përgjithshëm i kësaj Thirrjeje për Propozime është zhvillimi i balancuar socio-ekonomik rajonal përmes zhvillimit të ndërmarrësisë në pesë rajonet ekonomike të Kosovës.

Objektivat specifike të kësaj thirrjeje për propozime janë:

i. Reduktimi i papunësisë duke krijuar vende të reja pune, me theks të veçantë tek të rinjtë;
ii. Mbështetje për zhvillimin e ndërmarrjeve të reja dhe ndërmarrjeve me potencial për rritje;
iii. Mbështetja e kompanive që kontribuojnë në zëvendësimin e importeve.

më shumë...

U mbajt mbledhja e parë e kuvendit të komunës së Fushë Kosovës
29 janar 2018

Seanca e kuvendit u hap nga kryesuesja e kuvendit znj: Vjollca Tërnava-Konjusha e cila pasi prezantoi rendin e ditës për takim, kërkoi nga këshilltarët komunal që të deklarohen për të punuar sipas agjendës.

Pasi këshilltarët aprovuan rendin e ditës, seanca vazhdoi me diskutime, propozime si dhe me disa vendime që u morën.

Fillimisht këshilltarët formuan grupin punues në përbërje prej shtatë anëtarëve për hartimin e Planit Vjetor të Punës së Kuvendit për vitin 2018. Pas shumë debateve dhe diskutimeve këshilltarët komunal vendosën që të lirojnë nga taksat komunale bizneset dhe subjektet afariste për këtë vit ndërkohë që përmes votimit kaluan edhe propozimet për lejimin e shpenzimit të mjeteve financiare nga kodi i bashkëfinancimit për subvencione në bujqësi, pastaj propozimi për vazhdimin e “Projektit të bashkëfinancimit me CARTIAS Kosova, si dhe propozimi për mbulimin e shpenzimeve të varrimit për vitin 2018. Kuvendi themeloi edhe Komitetin për Komunitete prej shtatë anëtarëve si dhe plotësoi komitetin për Politikë dhe Financa.  

më shumë...

 

Hyrja


riatdhesimi.jpg

Telefona me rëndësi

Ndarjet e shpenzimeve

Inspektim

 

Faqja zyrtare në