Mirësevini në Gjakovë

Kjo është faqja zyrtare e Kuvendit Komunal të qytetit të Gjakovës. Prezenca e punës së Kuvendit Komunal në Web është shumë me rendësi për qëllim të informimit të qytetarëve për punën e organeve udhëheqëse të qytetit, për ngjarjet me rëndësi në qytetin tonë si dhe për njohjen sa më të mirë me qytetin tonë. Kjo Web faqe do të shërbejë edhe si një mjet për vendosjen e komunikimit me organet drejtuese të qytetit me qëllim të përmirësimit të shërbimeve për qytetarë. Përmes Web-it qytetarët do të mund të informohen për çdo vendim të Asamblesë Komunale, bordit të Drejtorëve apo ndonjë organizmi tjetër të Kuvendit Komunal. Kjo Web faqe do të shërbejë edhe si një dritare e Gjakovës në botë, ku përmes saj do të paraqiten të gjitha informatat për ekonominë e saj, historinë, aktivitetet sportive, kulturore si dhe të dhëna tjera.
 

Lajme

Rrënohen dy objekte hoteliere te ish tregu i gjelbërt
20 gusht 2014
Hapësira e liruar do të dedikohet për treg të gjelbërt më shumë...

Me datë 20 gusht promovohet vepra "Feniks" e autorit Haxhi Morina
19 gusht 2014
Autori jeton dhe vepron në Austri më shumë...

Organizata Rinore e Kosovës GWY mbjell pisha në institucione komunale
19 gusht 2014
Ky është projekt i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit më shumë...

Njoftim nga Drejtoria e Arsimit
18 gusht 2014
Duhet të respektohet rekomandimi me numër reference 4376/01/B të datës 14/08/2014 më shumë...

Kryetarja Mimoza Kusari Lila ngushëllon familjen Bokshi
17 gusht 2014
 Me dijen e thellë në fushën e gjuhës, me krijimtarinë dhe veprat gjuhësore, profesor Besimi dha kontributin e vet të çmuar në pasurimin e shkencës së albanologjisë më shumë...

 

Hyrja


Lajmet

Informata kontaktuese

contact-phone.jpg


Statuti i Komunës


Vendimet e Bordit

bordi.png

Vendimet e Asamblesë

 Asambleja.png

Qasja në dokumentet zyrtare


Qasja-zyrtare.png

Pasqyrat dhe Planet Komunale

Riatdhesimi

riatdhesimi.jpg

Konkurset