Mirësevini në Gjakovë

Kjo është faqja zyrtare e Kuvendit Komunal të qytetit të Gjakovës. Prezenca e punës së Kuvendit Komunal në Web është shumë me rendësi për qëllim të informimit të qytetarëve për punën e organeve udhëheqëse të qytetit, për ngjarjet me rëndësi në qytetin tonë si dhe për njohjen sa më të mirë me qytetin tonë. Kjo Web faqe do të shërbejë edhe si një mjet për vendosjen e komunikimit me organet drejtuese të qytetit me qëllim të përmirësimit të shërbimeve për qytetarë. Përmes Web-it qytetarët do të mund të informohen për çdo vendim të Asamblesë Komunale, bordit të Drejtorëve apo ndonjë organizmi tjetër të Kuvendit Komunal. Kjo Web faqe do të shërbejë edhe si një dritare e Gjakovës në botë, ku përmes saj do të paraqiten të gjitha informatat për ekonominë e saj, historinë, aktivitetet sportive, kulturore si dhe të dhëna tjera.
 

Lajme

Mbledhja e njëmbëdhjetë e Kuvendit të Komunës mbahet me datë 31.10.2014
28 tetor 2014
Nga kryesuesi Luan Gola janë propozuar pesë pika të rendit të ditës më shumë...

Komuna e Gjakovës
27 tetor 2014
 Njoftim më shumë...

Nga mbledhja e Bordit të Drejtorëve
27 tetor 2014
 Në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve, të cilën e kryesoi   kryetarja e komunës  Mimoza Kusari- Lila, janë shqyrtuar një varg pika të rendit të ditës, të cilat ishin të natyrave të ndryshme, si  për ndihmë financiare, çështje  të shfrytëzimit të pronës  komunale dhe strehimit të familjeve, pastaj të hyrat dhe shpenzimeve financiare për periudhën janar-shtator, dhe disa të tjera.   më shumë...

Është mbajtur mbledhja e jashtëzakonshme e Asamblesë Komunale të Gjakovës
23 tetor 2014
Aprovohet rregullimi i brendshëm dhe transferët e ndarjeve Buxhetore të Komunës së Gjakovës më shumë...

Hapet Qendra Informative Komunale për Bujqësi në Gjakovë
23 tetor 2014
Në kuadër të projektit  “ Përkrahja në forcimin e shërbimeve këshillimore për bujqësi dhe zhvillim rural”, të Bashkimit Evropian, Gjakova ka përfituar themelimin e qendrës informative për bujqësi, në ambientet e KK-së Gjakovës. Objektivi i hapjes së Qëndresës Informative  Komunale për Bujqësi është në ngritjen e efikasitetit të shërbimit këshillimor për fermerët dhe palët tjera të interesit.    më shumë...

 

Hyrja


Lajmet

Informata kontaktuese

contact-phone.jpg


Statuti i Komunës


Vendimet e Bordit

bordi.png

Vendimet e Asamblesë

 Asambleja.png

Qasja në dokumentet zyrtare


Qasja-zyrtare.png

Pasqyrat dhe Planet Komunale

Riatdhesimi

riatdhesimi.jpg

Konkurset