Mirësevini në Gjakovë

Kjo është faqja zyrtare e Kuvendit Komunal të qytetit të Gjakovës. Prezenca e punës së Kuvendit Komunal në Web është shumë me rendësi për qëllim të informimit të qytetarëve për punën e organeve udhëheqëse të qytetit, për ngjarjet me rëndësi në qytetin tonë si dhe për njohjen sa më të mirë me qytetin tonë. Kjo Web faqe do të shërbejë edhe si një mjet për vendosjen e komunikimit me organet drejtuese të qytetit me qëllim të përmirësimit të shërbimeve për qytetarë. Përmes Web-it qytetarët do të mund të informohen për çdo vendim të Asamblesë Komunale, bordit të Drejtorëve apo ndonjë organizmi tjetër të Kuvendit Komunal. Kjo Web faqe do të shërbejë edhe si një dritare e Gjakovës në botë, ku përmes saj do të paraqiten të gjitha informatat për ekonominë e saj, historinë, aktivitetet sportive, kulturore si dhe të dhëna tjera.
 

Lajme

Kuvendi Komunal mbajti mbledhjen e tetë për vitin 2014
30 korrik 2014
Shkarkohen tri borde të drejtorëve të ndërmarrjeve komunale më shumë...

Nga konferenca për media
30 korrik 2014

“Duhet të tejkalohet kjo gjendje duke zbatuar rekomandimet e dalura deri tek ndërrimi i mendësisë për menaxhim”, ka thënë Mimoza Kusari-Lila

më shumë...

Qeveria komunale e Gjakovës në mbështetje të banorëve në zonat rurale
29 korrik 2014
Kryetarja e komunës bashkë me disa drejtorë të qeverisë lokale, u janë përgjigjur kërkesave të paraqitura të banorëve në këtë takim, duke u zotuar se sipas prioriteteve çështjet që i premtojmë do të jenë edhe të realizuara. më shumë...

Komuna e Gjakovës, në agjendën e saj ka në prioritet zhvillimin e bletarisë
29 korrik 2014
Qeveria komunale subvencionon 27 gra që zhvillojnë sektorin e bletarisë më shumë...

. Nga buxheti komunal mbi 30 mijë euro për rindërtimin e digës për ujitje në fshatin Shishmon
29 korrik 2014
Për këtë projekt që është kapital, banorët e dy fshatrave Babaj Bokës dhe Shishmon, ishin mirënjohës për realizimin e kësaj vepre nga komuna, e që konsiderohet jetike për zhvillimin e bujqësisë në këtë anë më shumë...

 

Hyrja


Lajmet

Informata kontaktuese

contact-phone.jpg


Statuti i Komunës


Vendimet e Bordit

bordi.png

Vendimet e Asamblesë

 Asambleja.png

Qasja në dokumentet zyrtare


Qasja-zyrtare.png

Pasqyrat dhe Planet Komunale

Riatdhesimi

riatdhesimi.jpg

Konkurset