Mirësevini në Gjakovë

Kjo është faqja zyrtare e Kuvendit Komunal të Gjakovës. Prezenca e punës së Kuvendit Komunal në Web është shumë me rëndësi me qëllim të informimit të qytetarëve për punën e organeve udhëheqëseve të komunës, për ngjarjet me rëndësi në komunën tonë si dhe për njohjen sa më të mirë me komunën e Gjakovës. Kjo Web faqe do të shërbejë edhe si një mjet për vendosjen e komunikimit me organet drejtuese të komunës me qëllim të përmirësimit të shërbimeve për qytetarët.  Përmes Web-it, qytetarët do të mund të informohen për çdo vendim të Kuvendit të Komunës, Bordit të Drejtorëve dhe organizmave  tjerë të  Komunës së Gjakovës.
Kjo Web faqe po ashtu do të shërbejë edhe si një dritare e Gjakovës në botë, ku përmes saj do të paraqiten të gjitha informatat për ekonominë, historinë, gjeografinë,  kulturën, trashëgimin dhe sportin.

 

Lajme

Mbahet kampionati dhe memoriali "Gjylgjyzare Karaxhija Xharavina-Zarushi" në çiklizëm
28 qershor 2015
 Garat janë mbajtur në disa kategori më shumë...

Mbahet tryezë në kuadër të Ditës Ndërkombëtare kundër Narkotikëve
27 qershor 2015
Sipas disa llogarive numri i përdoruesve të drogës në Kosovë mund të jetë prej 10 deri në 15 mijë persona më shumë...

Ndalohet një segment i qarkullimit në udhëkryqin "Skenderbeu" -"Tirana"
27 qershor 2015
Kjo bëhet për shkak të ndërtimit të rrugës  më shumë...

Kryetarja Mimoza Kusari Lila mbajti debat me qytetarë
26 qershor 2015
Kryetarja Mimoza Kusari Lila ka vënë theksin në përkushtimin për përmirësimin e klimës së biznesit, vlerësimin dhe ngritjen e kapaciteteve të administratës, zgjidhjen e problemeve bazike të infrastrukturës, jetësimin e projekteve të ujit dhe të rregullimit të infrastrukturës më shumë...

Njoftim nga komisioni përzgjedhësi i shërbimit civil
26 qershor 2015
Njoftim për rezultatin e intervistes me shkrim për pozitën: Zyrtar për Arsim të Mesëm të Lartë dhe Konviktin më shumë...

 

Hyrja


Lajmet

Informata kontaktuese

contact-phone.jpg


Qasja në dokumentet zyrtare


Qasja-zyrtare.png

Pasqyrat dhe Planet Komunale

Riatdhesimi

riatdhesimi.jpg

Konkurset