Mirësevini në Gjakovë

Kjo është faqja zyrtare e Kuvendit Komunal të Gjakovës. Prezenca e punës së Kuvendit Komunal në Web është shumë me rëndësi me qëllim të informimit të qytetarëve për punën e organeve udhëheqëseve të komunës, për ngjarjet me rëndësi në komunën tonë si dhe për njohjen sa më të mirë me komunën e Gjakovës. Kjo Web faqe do të shërbejë edhe si një mjet për vendosjen e komunikimit me organet drejtuese të komunës me qëllim të përmirësimit të shërbimeve për qytetarët.  Përmes Web-it, qytetarët do të mund të informohen për çdo vendim të Kuvendit të Komunës, Bordit të Drejtorëve dhe organizmave  tjerë të  Komunës së Gjakovës.
Kjo Web faqe po ashtu do të shërbejë edhe si një dritare e Gjakovës në botë, ku përmes saj do të paraqiten të gjitha informatat për ekonominë, historinë, gjeografinë,  kulturën, trashëgimin dhe sportin.

 


Lajme

Njoftim nga Drejtoria e Urbanizmit dhe e Mbrojtjes së Mjedisit
01 gusht 2015
 Ju njoftojmë se mbahet shqyrtimi publik për planin rregullues urban  të hollësishëm të kompleksit urbanistik "Nëna Tereze", "Fehmi Agani", "Sadik Stavileci" deri te rruga "Tivari" më shumë...

Ftesë për bashkatdhetarë
31 korrik 2015
Ftojmë gjithë bashkatdhetarët tanë që me datë 07.08.2015, e premte, në ora 17:00, të marrin pjesë në takimin që kryetarja e Komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, organizon enkas për bashkëqytetarët tanë në diasporë më shumë...

Ftesë për aplikim nga Unicef-i për organizatat joqeveritare
30 korrik 2015
Ftesa është origjinale në gjuhën angleze  më shumë...

Njoftim për debat publik me datë 20.08.2015
30 korrik 2015
Debati publik ka të bëjë me raportin e vlerësimit të ndikimit në mjedis për qendrën për ndërtimin e rrjetit kryesor të ujësjellësit nga burimi “Bjeshka e Babaj e gjer në fshatin Nivokaz “ më shumë...

Nënshkruhet kontrata për blerjen e mamografit
30 korrik 2015
 Komuna e Gjakovës në bashkëpunim me përfaqësuesit e Klubit Rotary ‘Gjakova’ janë dakorduar që për nevoja të qytetarëve të Komunës së Gjakovës të ofrohet aparat – Mamograf për ekzaminim falas të kësaj sëmundje më shumë...

 

Hyrja


Lajmet

Informata kontaktuese

contact-phone.jpg


Qasja në dokumentet zyrtare


Qasja-zyrtare.png

Pasqyrat dhe Planet Komunale

Riatdhesimi

riatdhesimi.jpg

Konkurset