Mirësevini në Gjakovë

Kjo është faqja zyrtare e Kuvendit Komunal të qytetit të Gjakovës. Prezenca e punës së Kuvendit Komunal në Web është shumë me rendësi për qëllim të informimit të qytetarëve për punën e organeve udhëheqëse të qytetit, për ngjarjet me rëndësi në qytetin tonë si dhe për njohjen sa më të mirë me qytetin tonë. Kjo Web faqe do të shërbejë edhe si një mjet për vendosjen e komunikimit me organet drejtuese të qytetit me qëllim të përmirësimit të shërbimeve për qytetarë. Përmes Web-it qytetarët do të mund të informohen për çdo vendim të Asamblesë Komunale, bordit të Drejtorëve apo ndonjë organizmi tjetër të Kuvendit Komunal. Kjo Web faqe do të shërbejë edhe si një dritare e Gjakovës në botë, ku përmes saj do të paraqiten të gjitha informatat për ekonominë e saj, historinë, aktivitetet sportive, kulturore si dhe të dhëna tjera.
 

Lajme

Me datë 27 mars shfaqet premiera teatrale "Pjata prej druri"
26 mars 2015
Me këtë shfaqje doajeni i teatrit Hadi Shehu përshëndetet nga arti skenik aktiv  më shumë...

Prezentohet "Libër kujtimi i Kosovës"
26 mars 2015
 Nga këto të dhëna, në territorin e komunës së Gjakovës ka patur më së shumti të vrarë dhe të zhdukur, ku konstatohet të jenë 1.662 persona më shumë...

Inaugurohet qendra për fëmijë dhe të rijnë e komuniteteve RAE në rrugën “Ali Ibra”
26 mars 2015
 Sot në prani të shumë qytetarëve banorë të Lagjes “Ail Ibra”, përfaqësues nga   Komuna e Gjakovës në Krye me kryetaren e Komunës Mimoza Kusari-Lila, përfaqësues të Caritas-i të Kosovës , si dhe Caritasi i Zvicrës, është  bërë inaugurimin e Qendrës së Komuniteteve në këtë lagje, ish “Kolonia”. 

më shumë...

Me datë 26.03.2015 prezentohet "Libër kujtimi i Kosovës"
25 mars 2015
Prezantimi i kësaj vepre bëhet në ora 13:30 më shumë...

Bordi i Drejtorëve mbajti mbledhjen e radhës
25 mars 2015
Mbështetet projekti për infrastrukturë në lagjen "Ali Ibra" më shumë...

 

Hyrja


Lajmet

Informata kontaktuese

contact-phone.jpg


Qasja në dokumentet zyrtare


Qasja-zyrtare.png

Pasqyrat dhe Planet Komunale

Riatdhesimi

riatdhesimi.jpg

Konkurset