Mirësevini në Gjakovë

Kjo është faqja zyrtare e Kuvendit Komunal të qytetit të Gjakovës. Prezenca e punës së Kuvendit Komunal në Web është shumë me rendësi për qëllim të informimit të qytetarëve për punën e organeve udhëheqëse të qytetit, për ngjarjet me rëndësi në qytetin tonë si dhe për njohjen sa më të mirë me qytetin tonë. Kjo Web faqe do të shërbejë edhe si një mjet për vendosjen e komunikimit me organet drejtuese të qytetit me qëllim të përmirësimit të shërbimeve për qytetarë. Përmes Web-it qytetarët do të mund të informohen për çdo vendim të Asamblesë Komunale, bordit të Drejtorëve apo ndonjë organizmi tjetër të Kuvendit Komunal. Kjo Web faqe do të shërbejë edhe si një dritare e Gjakovës në botë, ku përmes saj do të paraqiten të gjitha informatat për ekonominë e saj, historinë, aktivitetet sportive, kulturore si dhe të dhëna tjera.
 

Lajme

Njoftim nga Drejtoria e Arsimit
28 prill 2015
Ftohen tre kandidatë për konkursin për shkollën "Zekeria Rexha" më shumë...

Shënohet sot në Meje të Gjakovës, 27 Prilli, dita e të zhdukurve të Kosovës
27 prill 2015
 “Tmerri i asaj dite, ishte një alarmues se pushtuesi ndjente humbjen, ajo ishte e përcaktuar tashmë për ta sepse krah nesh dhe luftëtarëve të lirisë, ishte edhe bota e civilizuar dhe demokratike", ka thënë Kryetarja Mimoza Kusari-Lila. më shumë...

Është mbajtur mbledhja e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi
27 prill 2015
Vrasja e 22 vjeçarit egjiptas nuk ka lidhje me motive ndëretnike më shumë...

Mbledhja e Kuvendit të Komunës mbahet me datë 29.04.2015
27 prill 2015
Nga kryesuesi Luan Gola janë propozuar njëmbëdhjetë pika të rendit të ditës më shumë...

Njoftim nga Zyra e Personelit
27 prill 2015
Roje pylli përzgjedhet kandidati Nebi Zajmi më shumë...

 

Hyrja


Lajmet

Informata kontaktuese

contact-phone.jpg


Qasja në dokumentet zyrtare


Qasja-zyrtare.png

Pasqyrat dhe Planet Komunale

Riatdhesimi

riatdhesimi.jpg

Konkurset