Mirësevini në Gjakovë

Kjo është faqja zyrtare e Kuvendit Komunal të qytetit të Gjakovës. Prezenca e punës së Kuvendit Komunal në Web është shumë me rendësi për qëllim të informimit të qytetarëve për punën e organeve udhëheqëse të qytetit, për ngjarjet me rëndësi në qytetin tonë si dhe për njohjen sa më të mirë me qytetin tonë. Kjo Web faqe do të shërbejë edhe si një mjet për vendosjen e komunikimit me organet drejtuese të qytetit me qëllim të përmirësimit të shërbimeve për qytetarë. Përmes Web-it qytetarët do të mund të informohen për çdo vendim të Asamblesë Komunale, bordit të Drejtorëve apo ndonjë organizmi tjetër të Kuvendit Komunal. Kjo Web faqe do të shërbejë edhe si një dritare e Gjakovës në botë, ku përmes saj do të paraqiten të gjitha informatat për ekonominë e saj, historinë, aktivitetet sportive, kulturore si dhe të dhëna tjera.
 

Lajme

Komuna subvencionon zhvillimin e pemëtarisë dhe shtimin e kanaleve për ujitje
16 shtator 2014
 20 mijë euro për 7.5 hektar me fidane molle e mjedra si dhe 20 mijë euro për kanale të ujitjes

më shumë...

Në Gjakovë hapet Zyra Informative Turistike
15 shtator 2014
Kjo çarshi është më e madhja në Ballkan  dhe ka vlera të posaçme, pasi këtu janë Xhamia, Teqja dhe Kisha, dhe këto janë vlera të kombit shqiptar. Poashtu janë artizanatet, që është edhe arsyeja përse kjo çarshi ishte krijuar dhe ekziston, ka pohuar kryetarja Mimoza Kusari Lila më shumë...

Komiteti për Politikë dhe Financa mbajti mbledhjen e shtatë për vitin 2014
11 shtator 2014
Të gjitha pikat janë miratuar për të kaluar për diskutim në mbledhjen e Kuvendit të Komunës e cila mbahet me datë 30 shtator
më shumë...

Gjakova me mbi 20 milion euro buxhet për vitin 2015
11 shtator 2014
  
Komuna e Gjakovës organizoi Debat Publik me qytetarët për miratimin e Projekt Buxhetit të komunës për vitin 2015. Kryetarja e Komunës Mimoza Kusari- Lila, kryesuesi i Kuvendit të Komunës Luan Gola dhe drejtorët e Drejtorive u përballen me kërkesa të  shumta të qytetarëve ndërkohë që një masë e konsiderueshme e tyre vlerësuan lartë hartimin e këtij projekti që paraqet një transparencë që nuk është vërejtur tash e pas 15 viteve pas luftës në udhëheqjen lokale të Gjakovës më shumë...

Kryetarja Mimoza Kusari Lila takon eprorët policor Ahmet Hasi dhe Avdi Berisha
10 shtator 2014
Formimi i Drejtorisë Rajonale të Policisë është vlerësuar si një lajm i mirë për policinë si dhe për vet qytetarët e komunës së Gjakovës  më shumë...

 

Hyrja


Lajmet

Informata kontaktuese

contact-phone.jpg


Statuti i Komunës


Vendimet e Bordit

bordi.png

Vendimet e Asamblesë

 Asambleja.png

Qasja në dokumentet zyrtare


Qasja-zyrtare.png

Pasqyrat dhe Planet Komunale

Riatdhesimi

riatdhesimi.jpg

Konkurset