Mirësevini në Gjakovë

Kjo është faqja zyrtare e Kuvendit Komunal të qytetit të Gjakovës. Prezenca e punës së Kuvendit Komunal në Web është shumë me rendësi për qëllim të informimit të qytetarëve për punën e organeve udhëheqëse të qytetit, për ngjarjet me rëndësi në qytetin tonë si dhe për njohjen sa më të mirë me qytetin tonë. Kjo Web faqe do të shërbejë edhe si një mjet për vendosjen e komunikimit me organet drejtuese të qytetit me qëllim të përmirësimit të shërbimeve për qytetarë. Përmes Web-it qytetarët do të mund të informohen për çdo vendim të Asamblesë Komunale, bordit të Drejtorëve apo ndonjë organizmi tjetër të Kuvendit Komunal. Kjo Web faqe do të shërbejë edhe si një dritare e Gjakovës në botë, ku përmes saj do të paraqiten të gjitha informatat për ekonominë e saj, historinë, aktivitetet sportive, kulturore si dhe të dhëna tjera.
 

Lajme

Koncert i Shkollës së Muzikës "Prenk Jakova" me datë 18 dhjetor
18 dhjetor 2014
Koncerti fillon në ora 19:00 më shumë...

"Skofiarët" shënuan tridhjetëvjetorin e themelimit
18 dhjetor 2014
Kryetarja Mimoza Kusari Lila ndau mirënjohje për kontributin e dhënë të këtij grupimi të shquar muzikor më shumë...

Komuna e Gjakovës përmbyll këtë vit ciklin dhe procesin e investimeve në sektorin bujqësor me investime ne vlerë prej 220 mijë euro
17 dhjetor 2014
Komuna e Gjakovës ka mbështet 100 fermerë me teknik  mjelëse të qumështit, investim ky  nga gandi komunal. Komuna me Drejtorin e Bujqësisë  është fokusuar në mbështetjen e të gjithë fermerëve  në sektorët e bujqësie, dhe degëve të saj  si në blegtori, vreshtari, pemëtari, bletari  e sektorë tjera bujqësore. “ Të gjitha shumat e grandeve të komunës,  dhe donacionet nga donatorët,  komuna është  angazhuar bashkërisht  me ju  për  ti ndarë ato në mënyrë proporcionale, dhe këto fonde të jenë gjithëpërfshirëse,   me qëllim që as një fermerë mos të jetë i  anashkaluar dhe pa mbështetjeje , sikur që ka ndodhur në qeverisjen e kaluar”, ka saktësuar kryetarja Kusari-Lila .  më shumë...

Kryetarja Mimoza Kusari Lila priti ambasadoren e Turqisë dhe atë të Shqipërisë
16 dhjetor 2014
Bashkarisht u vizitua qendra kreative "Bone Vet"  më shumë...

KVI Skofiarët me datë 17 dhjetor mban koncert festiv
15 dhjetor 2014
 Koncerti mbahet me rastin e shënimit të 30 vjetorit të themelimit më shumë...

 

Hyrja


Lajmet

Informata kontaktuese

contact-phone.jpg


Statuti i Komunës


Vendimet e Bordit

bordi.png

Vendimet e Asamblesë

 Asambleja.png

Qasja në dokumentet zyrtare


Qasja-zyrtare.png

Pasqyrat dhe Planet Komunale

Riatdhesimi

riatdhesimi.jpg

Konkurset