Mirësevini në Gjakovë

Kjo është faqja zyrtare e Kuvendit Komunal të qytetit të Gjakovës. Prezenca e punës së Kuvendit Komunal në Web është shumë me rendësi për qëllim të informimit të qytetarëve për punën e organeve udhëheqëse të qytetit, për ngjarjet me rëndësi në qytetin tonë si dhe për njohjen sa më të mirë me qytetin tonë. Kjo Web faqe do të shërbejë edhe si një mjet për vendosjen e komunikimit me organet drejtuese të qytetit me qëllim të përmirësimit të shërbimeve për qytetarë. Përmes Web-it qytetarët do të mund të informohen për çdo vendim të Asamblesë Komunale, bordit të Drejtorëve apo ndonjë organizmi tjetër të Kuvendit Komunal. Kjo Web faqe do të shërbejë edhe si një dritare e Gjakovës në botë, ku përmes saj do të paraqiten të gjitha informatat për ekonominë e saj, historinë, aktivitetet sportive, kulturore si dhe të dhëna tjera.
 

Lajme

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi mbajti mbledhjen e parë për vitin 2015
27 shkurt 2015
Janë trajtuar çështje me rëndësi për qytetarët e komunës më shumë...

Sot është mbajtur mbledhja e Qeverisë Komunale e kryesuar nga kryetarja e Komunës Mimoza Kusari-Lila
26 shkurt 2015
 Numri i pikave të rendit të ditës, ishte mjaft i madh dhe kryesisht kanë dominuar kërkesat e natyrës së mbështetjes financiare apo krekës për subvencionim. më shumë...

Njoftim nga Drejtoria e Bujqësisë
25 shkurt 2015
Thirrje për aplikim për pagesa direkte për kulturat bujqësore (grurë, farë gruri, misër, luledielli, perime në fushë të hapur dhe pemishte ekzistuese më shumë...

Nga mbledhja e Komitetit Komunal për Politik dhe Financa
25 shkurt 2015
 Sot është mbajtur mbledhja e Komitetit për Politik dhe Financa, të cilën e kryesoi kryesuesi I Asamblesë Komunale Luan Gola, e  ku anëtarët  përfaqësues të këtij institucioni kanë shqyrtuar debatuar por edhe I  kanë miratuar 7 pika të renditë të ditës për tu diskutuar të njëjtat  edhe në mbledhjen e radhës të Asamblesë Komunale. 

më shumë...

Është mbajtur takimi i Mekanizmit Koordinues për dhunën në familje
25 shkurt 2015
 Komuna e Gjakovës vlerësohet shumë lartë
më shumë...

 

Hyrja


Lajmet

Informata kontaktuese

contact-phone.jpg


Qasja në dokumentet zyrtare


Qasja-zyrtare.png

Pasqyrat dhe Planet Komunale

Riatdhesimi

riatdhesimi.jpg

Konkurset