Mirësevini në Gjakovë

Kjo është faqja zyrtare e Kuvendit Komunal të qytetit të Gjakovës. Prezenca e punës së Kuvendit Komunal në Web është shumë me rendësi për qëllim të informimit të qytetarëve për punën e organeve udhëheqëse të qytetit, për ngjarjet me rëndësi në qytetin tonë si dhe për njohjen sa më të mirë me qytetin tonë. Kjo Web faqe do të shërbejë edhe si një mjet për vendosjen e komunikimit me organet drejtuese të qytetit me qëllim të përmirësimit të shërbimeve për qytetarë. Përmes Web-it qytetarët do të mund të informohen për çdo vendim të Asamblesë Komunale, bordit të Drejtorëve apo ndonjë organizmi tjetër të Kuvendit Komunal. Kjo Web faqe do të shërbejë edhe si një dritare e Gjakovës në botë, ku përmes saj do të paraqiten të gjitha informatat për ekonominë e saj, historinë, aktivitetet sportive, kulturore si dhe të dhëna tjera.
 

Lajme

Shkolla e Muzikës "Prenk Jakova" shfaq koncert me datë 03.06.2015
03 qershor 2015
Koncerti fillon në ora 20:00 më shumë...

Kuvendi i Komunës mban mbledhje të jashtëzakonshme me datë 04.06.2015
02 qershor 2015
Rishikimi i buxhetit të Komunës së Gjakovës për vitin 2015, pika e vetme e rendit të ditës  më shumë...

Gjakova me Zyrë të Regjistrimit të Fëmijëve në spitalin "Isa Grezda"
01 qershor 2015
Tani nuk është e nevojshme që fëmijët të regjistrohen në komunë, por këtë mund ta bëjnë në këtë qendër që gjendet në hapësirat e spitalit” është shprehur kryetarja Mimoza Kusari Lila më shumë...

Shënohet 1 Qershori-Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve
01 qershor 2015
Sot në ditën ndërkombëtare të fëmijëve kemi gërshetuar edhe aktivitetet që shënojnë edhe një festë tjetër, festën e Abetares më shumë...

Njoftim për kandidatin e suksesshëm
01 qershor 2015
Ilir Vehapi përzgjedhet shtëpiak më shumë...

 

Hyrja


Lajmet

Informata kontaktuese

contact-phone.jpg


Qasja në dokumentet zyrtare


Qasja-zyrtare.png

Pasqyrat dhe Planet Komunale

Riatdhesimi

riatdhesimi.jpg

Konkurset