Sistemi Bankar


Të gjitha bankat në Gjakovë janë private dhe disa prej tyre janë me capital të huaj. Këtu operojnë gjashtë banka, dy institucione mikrofinanciare dhe katër kompani sigurimi. Poashtu, janë edhe dy kompani të transferit të shpejtë të pagesave.

Bankat ndërkombëtare të cilat operojnë ne Kosovë janë: Pro Credit Bank e cila është themeluar me iniciativën e disa institucioneve financiare  ndërkombëtare dhe Raiffeiesen Bank e Austrisë.

Bankat locale të licencuara nga ABP (Autoriteti Bankar i Pagesave) janë Banka e Re e Kosovës, Banka Për Biznes, BankaEkonimike dhe Kasabanka të cilat ofrojnë shërbime të njejta bankare.

Sektori bankar është duke u rritur shume shpejtë. Bazuar në të dhënat e bankës boterore, ka qene një rritje e madhe  e kredive dhe despozitave.

Në dy bankat e huaja dhe bankën e re të Kosovës mundë të shërbeheni me sistemin 24 orësh përmes bankomatit.

Në kompanit e gigurimit që ofrojnë shërbime në komunën tonë janë : Siguria, Insig, dukagjini dhe dardania ndërsa kompanitë e transferit te shpejtë janë western union dhe mony gram.

 

Bankat

EMRI

E-MAIL / TEL.

 

bek@bekonomike.com

Banka ekonomike

Tel. 0390 / 22  934; 24 999

 

Fax. 0390 / 25 858

 

 

 

Brk-bank@brk-bank.com

Banka e Re e Kosovës

Tel. 0390 / 24 504

 

 

 

Tel. 0390 / 20 774

Banka Për biznes

Fax. 0390 / 21 660

 

 

Kasabank

Tel. 0390 / 24 079

 

 

Pro credit bank

Tel. 0390 / 24 550; 24 548

 

Gjakova-info@raiffesien-kosovo.com

Raiffeisen bank

Tel. 0390 / 21 866

 

 

Institucionet mikrofinanaciare

 

Emri

E – mail / tel.

 

 

Finca

Tel + 381 (0) 390 21 407

Kep

Tel + 381 (0)  390 24 888

Celim

Tel + 381 (0) 390 21 484