Për arkiv (deri 2010)

vizitoni ueb sajtin e vjetër të
Komunës - Gjilan.


www.gjilani-komuna.orgTë gjitha këshillat, sugjerimet dhe vërejtjet mund t'adresoni këtu:

            

 

Kontaktet

01. Kryetari i Komunës.......................................0280/320 781        
02. Sekretaria e Kuvendit...................................0280/321 482
03. Drejtoria e Administratës..............................0280/324 257
      Centrali.........................................................0280/326 428
      Fax...............................................................0280/320 784
04. Drejtoria e Financave...................................0280/324 219
05. Financat.......................................................0280/324 729
      Tatimi në Pronë.............................................0280/320 217
06. Drejtoria Kadastrës.......................................0280/320 142
07. Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik.......................0280/320 365
08. Drejtoria e Shërbimeve Publike.....................0280/324 065
09. Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë...............0280/324 213
10. Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim................0280/320 587
11. Kultura, Rinia, Sporti......................................0280/321 725
12. Drejtoria e Arsimit..........................................0280/323 458
13. Drejtoria e Shëndetësisë...............................0280/323 603
14. Drejtoria e Urbanizmit....................................0280/320 065
      Sektori për Urbanizëm...................................0280/320 065
      Sektori i Planifikimit.......................................0280/322 686
15. Prokurimi.......................................................0280/326 020
16. Zyra për Informim..........................................0280/321 486
17. DSHPEC........................................................0280/320 844
18. Centrali..............................0280/320 490/323 311/320 783

 
 

 

 Harta e Faqes | Copyright