Pasqyrat dhe planet Komunale

KAB 2018-2020
publikuar: 06-09-2017
Fjalësi i emrave
publikuar: 18-04-2017
Projekt-buxheti 2017-2019
publikuar: 12-10-2016
Planifikimi i te hyrave 2017-2019
publikuar: 12-10-2016
Raporti financiar janar-qershor 2016
publikuar: 02-08-2016
KAB 2017-2019
publikuar: 06-07-2016
Raporti financiar 2015
publikuar: 08-04-2016
Buxheti 2014
publikuar: 02-10-2013
Shpenzimet kapitale 2014-2016
publikuar: 02-10-2013
Binjakzimet
publikuar: 21-12-2011
Diploma Evropiane
publikuar: 21-12-2011
Projektet e financuara nga donatoret
publikuar: 16-12-2011
Pasqyrat Financiare
publikuar: 07-07-2011
Totale Shepnzimet Kapitale
publikuar: 07-07-2011
Zhvillimi ekonomik
publikuar: 07-07-2011
Modeli i zhvillimit
publikuar: 07-07-2011
Buxheti 2010
publikuar: 30-06-2011
Buxheti 2011
publikuar: 30-06-2011
Buxheti 2011- 2013
publikuar: 30-06-2011
PRRU Qendra/01
publikuar: 01-06-2011
PRRU Qendra/02
publikuar: 01-06-2011
PRRU Qendra/03
publikuar: 01-06-2011
PRRU Qendra/04
publikuar: 01-06-2011
PRRU Qendra/05
publikuar: 01-06-2011
PRRU Qendra/06
publikuar: 01-06-2011
PRRU Qendra/07
publikuar: 01-06-2011
PRRU Qendra/08
publikuar: 01-06-2011
PRRU Qendra/09
publikuar: 01-06-2011
PRRU Qendra/10
publikuar: 01-06-2011
PRRU Qendra/11
publikuar: 01-06-2011
PRRU Qendra/12
publikuar: 01-06-2011
PRRU Qendra/13
publikuar: 01-06-2011
PRRU Qendra (pjesa tekstuale)
publikuar: 01-06-2011

 Harta e Faqes | Copyright