Welcome to Gjilan

Sign in Register


Faqja e Gjilanit do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!


 

 

 
 

 

 

Tema