Telefona me rëndësi

Ramiz Lladrovci: Kryetar i Komunës
Tel: 045 998 99

Gani Sylaj: Nënkryetar i Komunës
e-mail: Gani.D.Sylaj@rks-gov.net
Tel: 044 599 046,

Drejtor i DAP
e-meil: 
Tel: 
 
Hamdi Krasniqi: Drejtor i DEFZH
e-mail: hamdi.n.krasniqi@ks-gov.net
Tel: 044 170 763, 
 
: Drejtor i DPUKMM
e-mail:
Tel: 
 
Drejtor i DSHPE
e-meil: 
Tel: 
 
: Drejtor i DAK
e-mail:
Tel:, 
 
Dr. Ilir Shala: Drejtor i DSHMS
e-mail: ilir.a.shala@rks-gov.net
Tel: 049 767 842,
 
: Drejtoresh e DIK
e-mail: milaim.hajdari@rks-gov.net
Tel: 
 
 Drejtor i DGJKP
e-mail: 
Tel: 

: Drejtor i DBZH
e-mail: 
Tel: 
 
: Drejtor i DKRS
e-mail:
Tel: