Drejtorati për Arsim

   

Emri dhe Mbiemri: Tafil Halilaj
Data e lindjes:              
Vendli i lindjes:       Tërdec     
Vendbanimi:           Tërdec   

Nr. kontaktues:      038 200 40844
email: