Drejtorati për Arsim

   

Emri dhe Mbiemri: Daut Thaqi
Data e lindjes:       15.06.1979       
Vendli i lindjes:       Llapushnik     
Vendbanimi:           Llapushnik    

Nr. kontaktues:      044 165 712 - 038 200 40844
email:   daut.s.thaqi@rks-gov.net


Edukimi: Shkolla Fillore "Hasan Prishtina" në Llapushnik (1986-1995)
              Shkolla e Mesme e Mjekësisë "Dr. Ali Sokoli" në Prishtinë -                      1996/2000
              Univesrsiteti i Prishtinës - Fakulteti i Kulturës Fizike dhe Sportit 2001/2007
              Universiteti i Prishtinës - Fakulteti i Kulturës Fizike dhe Sportit - Master i Shkencave Sportive - 2010/2013

Përvoja: Pjestarë i ish-Trupave Mbrojtëse të Kosovës 2001-2002, si pjesë e skuadrës së mjekësisë pranë Zonës së Parë Mbrojtëse.

Profesor në Gjimnazin "Gjergj Kastrioti - Skënderbeu" në Drenas 2002/2003
Mësimdhënës në Shkollën Fillore "Hasan Prishtina" në Llapushnik 2003-2005
Mësimdhënës në Shkollën Fillore "7 Marsi" në Kizhnarekë 2005-2010
Drejtor i Shkollës Fillore "Abedin Bujupi" në Arllat 2010 - 03.03.2017.