Drejtorati i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Emri dhe mbiemri:   Ilir A. Shala
Data e lindjes:          03.12.1981
Vendi i lindjes:          Negroc
Shkollimi:                  Fakulteti i Mjekësisë - Prishtinë
                                    Fakulteti i Shkencave Politike - PrishtinëKontakti:                  
E-mail: ilir.a.shala@rks-gov.net
Tel:       (+377)45-191-208