Lajmet   Mbledhje e Asamblesë Komunale

Mbledhje e Asamblesë Komunale - 01 qershor 2010

  
            U mbajt Mbledhja e radhës e Asamlesë Komunale e Kryesuar nga Kryesuesi i saj z.Fatmir Istogu                                 
IMG_0058.jpg
 Të premten me  datë 31.05 2010 Asambleja Komunale mbajti mbledhjen e radhës me keto pika të rendit të ditës
 
 1.Miratimi i Propozim-Rregullorës për mbrojtjën e mjedisit në Komunën e Drenasit
  2.Miratimi i propozim-vendimit për zgjedhjen e komisionit për ndarjën e banesave sociale 
  3.Miratim i propozim vendimit për ridestinimin e mjeteve financiare 
  4.Miratimi i propozim vendimit për dhënjen e lokalit afarist në bllokun 8 shoqatave te dala nga lufta
  5.Plotësimi i KPF me një anëtar të ri
  
   Në vazhdim te punimeve te saj Asambleja Komunale miratoi
   Rregulloren për mbrojtjen e mjedisit në komunën e Drenasit
   Propozim vendimin për ndarjen e objektit afarist shoqatave te dala nga lufta
   Asambleja vendosi ti vazhdoj mandatin komisionit aktual për ndarjen e banesave sociale si dhe e plotësoi atë me dy 
   anëtar te rinj
  Po ashtu ne këtë seancë Asambleja e plotësoj edhe me një anëtar të ri KPF.
   

  
  
 

 


 

RSS

Sign in