Welcome to Prishtina

Sign in Register


Faqja e Prishtinës do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

AnketaDrenas Sa jeni të kënaqur me shërbimet komunale

Ndarjet e Shpenzimeve

Sistemi elektronik i adresave

Investimet Kapitale Komunale

Historiku

 

Kontakti