Osnovno i srednje obrazovanje učenika u školama opštine Gračanica traje već dugi niz godina, slobodno možemo reći i nekoliko vekova kada se obrazovanje ljudi odvijalo u mnogim manastirima poput Gračanice.
Na području opštine Gračanica obrazovanje se odvija u osnovnim i srednjim školama, kao i predškolskim ustanovama. Pored matičnih škola nastava se odvija i u isturenim odeljenjima. Osnovne škole, koje se nalaze na teritoriji opštine Gračanica, danas pohađa 2.241 učenik, srednje oko 1.360, a u predškolskim ustnovama ima oko 644 dece.
 
Osnovne škole:
O.Š. „Kralj Milutin“, Gračanica-Kišnica
O.Š. „Miladin Mitić“, Laplje Selo
O.Š. „Sveti Sava“, Novi Badovac-Sušica
O.Š. „Knez Lazar“, Gušterica-Dobrotin-Livađe
O.Š. „Vuk Karadžić“, Lepina- Radevo-Skulanevo-Batuse
O.Š. „Ugljare“, Ugljare
O.Š. „Braća Aksić“, Lipljan
O.Š. „Sveti Sava“, Kosovo Polje
 
Srednje škole:
„Medicinska škola“,Gračanica
„Građevinsko-saobraćajna škola“, Gračanica
„Muzička škola“, Gračanica- Gušterica
„Gimnazija“, Laplje Selo
„Mašinska škola“, Preoce
„Poljoprivrena škola“, Gornja Gušterica-Lipljan
„Ekonomsko-trgovačka škola“, Laplje Selo
„Elektrotehnička škola“, Sušica-Badovac
 
 
Vaspitno - obrazovne ustanove :
„Đurđevak“ - Gračanica, sa isturenim odeljenjima u Lapljem Selu, Čaglavici, Preocu, Sušici i Brnjici.
„Naša radost“ - Ugljare
 
 
 
 
Gračanička osnovna škola „Kralj Milutin“
 
Gračanička osnovna škola je jedna od najstarijih srpskih škola na Kosovu. Početak rada ove škole, prema podacima Borivoja Manića, učitelja ove škole, obeležava se dolaskom Riste Prizrenca u manastir Gračanica davne 1759. godine. U početku je to bila manstirska škola a učitelji su bili sveštenici, potomci Riste Prizrenca koji si bili u isto vreme i staratelji manastira. Svetovna škola je počela da radi 1874. godine, a njen prvi učitelj je Stevan Maksimović, dalji potomak Riste Prizrenca. Škola je i dalje u krugu manastira, sve do 1925. godine. Kontinuitet rada škole je prekidan ratovima kojih je od 1874. do 1995. godine bilo pet. Posle svakog rata škola je počinjala od nule i radila u vrlo teškim uslovima.
U najdužem periodu mira i slobode, od 1874/75. do 1995/96. godine, škola je dostigla najviši stepen svoga razvoja. Od četvorogodišnje prerasla je u osmorazrednu osnovnu školu. Školski prostor se uvećao, nastava unapredila, broj učenika je višestruko porastao, a u školi sada radi stotinu radnika čija je stručnost u skaldu sa potrebama savremene osnovne škole.
Nova školska zgrada sagrađena je 1925. godine koju su učenici pohađli sve do 1962. godine kada je podignuta nova škola na mestu gde se i danas nalazi osnovna škola. Kroz decenije i vekove škola je menjala nazive. Od 1926. godine škola nosi ime narodnog heroja Momčila Popovića, zaslužnog borca u oslobodilačkom ratu. Škola menja ime 2004. g. u Osnovnu skolu „Kralj Milutin“ na dan obeležavanja 245 godina svog postojanja. Osnovna skola „Kralj Militin“ i danas nastavlja da vrši svoju prosvetarsku misiju u najtezim vremenima. Danas ovu školu pohadja oko 600 đaka, od I-VIII razreda u dve smene. Istovremeno, Osnovna skola „Kralj Milutin“ u Grač anici je nakon 1999. g. prihvatila tri srednje skole: Medicinsku, Gradjevinsko-saobraćajnu i Muzičku školu. Nekoliko godina je u njenim prostorijama bio smešten i deo Filozofskog fakulteta, koji je kasnije izmešten u novu zgradu. Takodje, u sklopu osnovne škole funkcioniše odeljenje Predškolske ustanove „Djurdjevak“. Nikada u svojoj istoriji škola nije imala toliko djaka, od onih najmladjih u predškolskom obrazovanju pa do visokoškolaca. Većinom radnika koji su danas zaposleni su iz Gračanice i obližnjih mesta, što znaci da su privrženi svome zavičaju i u njemu vide svoju perspektivu i budućnost.
Imendan škole obeležava se svake godine, 14. novembra, u čast značajnog srpskog vladara XIV veka kralja Milutina koji je u srpskoj umetnosti poznat i kao ktitor mnogih manastira i crkava, a među njima je i manastrir Gračanica, jedna od najlepših zadužbina koja je podignuta u njegovo vreme.