Lajmet   Riaktivizohet Këshilli Komunal Për Siguri në Bashkësi

Riaktivizohet Këshilli Komunal Për Siguri në Bashkësi - 31 mars 2010

000_0006-(1).jpg
       Në bazë të udhëzimit Administrativ Nr 08/2009 MPB-02/2009 MAPL për Këshillat Komunale për Siguri në Bashkësi sot në zyren e Kryetarit të Komunës z. Rufki Suma është bërë Riaktivizimi I Këshillit Komunal për Siguri ne Bashkësi
 KKSB- do të ketë anëtarë nga Policia Kufitare, Shërbimi Policorë,Organizatës Rinore,FSK,Organizata joqeveritare,,Asociacioni i Bizneseve,Bashkësis Islame,OVL të UÇK-
     Duke i njoftuar të pranishmit mbi Udhëzimin Administrativ për mënyën e themelimit dhe funksionimt të KKSB-së,z.Suma tha se këshill do të jetë trupë konsultuese për qështje të sigurisë me një përfaqësim sa më të gjërë.
      Ky Këshillë do të jetë trupi kryesorë konsultues përqështjet e sigurisë e që në bashkëpunim me policinë do të shqyrton të gjitha qështjet e sigurisë për bashkësinë në të mirë të të gjithë banorëve të Komunës.
    Pas një bashkëbisedimi të frytëshem KKSB doli me një ftëse për një bashkëpunim sa më të madhe të qytetarëve me Oganet e Sigurisë.
 
                                                                                                   Zyra për Informim   

RSS

Sign in