Lajmet

Ftesë për ofertë | 2015-09-03

REPUBLIKA E KOSOVËS

GJIMNAZI “HAXHI ZEKA”

Nr.i prot.1916

Me 02.09.2015

I  s  t  o  g

           Drejtori i Gjimnazit “Haxhi Zeka” në Istog,  z.Ymer Lajçi, në bazë të nenit 10 të U.A.nr.36/2007, shpall:

 

                      F  T  E  S  Ë    P  Ë R   O  F  E  R  T  Ë

Ftojmë të gjitha kompanitë e interesuara që të paraqesin ofertat e tyre për EKSKURSIONIN e nxënësve të klasave përfundimtare.

 

          Parakushtet e ofertimit:

  1. Agjencioni duhet të jetë i licencuar,
  2. Të ketë bërë kontrollin teknik sipas procedurave ligjore,
  3. Të ketë numër të caktuar të autobusëve për nevojat e shkollës,
  4. Autobusët të jenë komfor dhe me klimë,
  5. Agjencioni të mos ketë referenca negative,
  6. Drejtuesit e autobusëve(shoferët) të posedojnë dok,e nevojshëm,
  7. Agjencioni duhet të sigurojë përkujdesje shëndetësore për nxënësit dhe personelin e shkollës,
  8. Vendosja dhe ushqimi janë barrë e agjensionit,
  9. Çmimi i kalkuluar për kokë të nxënësit,

 

     Ju njoftojmë se shkolla ka 11 (njëmbëdhjetë) paralele tё klasave përfundimtare. Numri i saktë i nxënësve do të dihet ditën e hapjes së ofertave.

          Ekskursioni do të organizohet jashtë Republikës së Kosovës dihet në Republikën e Shqipërisë. Që do të ketë për qëllim vizitat në disa qytete kryesore të Shqipërisë.

          Ekskursioni është 6(gjashtë) ditor.

Ofertat dorëzohen në Drejtorinë Komunale të Arsimit me emër të shkollës që ka bërë ftesën për ofertë.

Afati i dorëzimit të ofertave prej

05.09.2015 deri më: 09.09.2015 . Me 09.09.2015 në ora 13 e 30 minuta,  do të bëhet edhe hapja e ofertave ne DKA në Istog.

          Sipas U.A. 36/2007 nenit 10 shkolla është e obliguar që të mbledhë tri oferta nga agjencitë e udhëtimit.

         

                                                                 Drejtori: Ymer Lajçi, prof.

 

KPF shqyrtoi Raportin e Auditorit të Përgjithshëm 2014 dhe raportin e punës për gjashtëmujorin e parë të NP”Ambienti”në Istog | 2015-09-02


Kryesuar nga kryesuesi Hazbi Bajra u mbajt mbledhja e radhës e Komitetit për Politik dhe Financa (KPF), ku i pranishëm ishte nënkryetari  Lulzim Blakaj, drejtorët e drejtorateve si dhe antarët e KPF- së. Pikat e rendit të ditës në këtë mbledhje ishin: shqyrtimi i Raportit të Auditorit të Përgjithshëm dhe miratimi i Planit të Veprimit për eliminimin e të metave të rekomanduara nga Auditori i Përgjithshëm dhe shqyrtimi i raportit të punës për gjashtëmujorin e parë të NP”Ambienti”në Istog.
 

Kryetari i Komunës Haki Rugova uron një vit të mbarë shkollor | 2015-09-01

 Me rastin  e fillimit të vitit të ri shkollor Kryetari i Komunës së Istogut , z. Haki Rugova  uron të gjithë mësimdhënësit dhe nxënësit, për këtë fillim vit shkollor duke ju dëshiruar suksese dhe një vit të mbarë mësimor.

Viti i ri shkollor ka filluar sot në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të Komunës së Istogut dhe komuna e Istogut është përkujdesur që të ofrohen të gjitha kushtet e nevojshme për një mësimdhënie dhe mësimnxënie të suksesshme gjatë këtij viti të ri shkollor. 
 

Me 09.09.2015 do të mbahet mbledhja e Kuvendit të Komunës | 2015-09-01

 Mbledhjen e 26- të rregullt të Legjislacionit të V-të të Kuvendit të Komunës. Mbledhja do të mbahet më: 09.09.2015 e mërkurë në Sallën e Kuvendit të Komunës në Istog, kati III, duke filluar me punë në ora 10:00.

 

 

Është mbajtur dëgjimi publik me qytetarë për Draft Buxhetin Komunal për vitet 2016-2018 | 2015-08-27

 
 


Sot,kryesuar nga Kryetari i Komunës Haki Rugova është mbajtur dëgjimi publik me qytetarë për Draft Buxhetin Komunal për vitet 2016-2018.

Më këtë rast qytetarët u njoftuan lidhur  me Draft Buxheti Komunal për vitet 2016-2018 si dhe me planin e projekteve kapitale për periudhën e cekur ku pjesë e këtij takimi ishin nënkryetari Lulzim Blakaj,drejtoret e drejtorive komunale,përfaqësues të asamblesë komunale si dhe qytetarë.

 

Me 02.09.2015 e mërkurë mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa | 2015-08-26

 Mbledhja do të mbahet më datë: 02.09.2015 e mërkurë, në Sallën e takimeve Nr.311 , duke filluar me punë në ora 10:00. 

 

Orari për intervistimin e kandidatëve për mësimdhënës | 2015-08-26

 Orari për intervistimin e kandidatëve për mësimdhënës.....kliko këtu

 

KONKURS plotësues pë rexhistrimin e nxënësve në SHMT | 2015-08-21

Drejtoria Komunale e Arsimit në Istog, bazuar në planifikimin dhe afatin e paraparë  nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë për publikimin e konkursit  për vitin mësimor 2015/2016,  ju njofton se prej datës 24.8.2015 nxënësit e interesuar mund paraqesin dokumentacionin e nevojshëm për regjistrim në afatin plotësues për regjistrimin e nxënësve në klasën e dhjetë (10),në shkollën e mesme profesionale ,,Mithat Frashëri”.
 

N J O F T I M | 2015-08-21

 Njoftohen të gjithë qytetarët e komunës së Istogut se më: 27.08.2015 (e enjte) duke filluar në ora 11:00 në sallën e Kuvendit Komunal në Istog, Kryetari i Komunës do të organizojë dëgjimin me qytetarë për Draft Buxhetin Komunal për vitet 2016-2018.

 
Duke paraqitur rezultatet 191-200 (of 1219)
 |<  <  16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25  >  >| 

RSS

Sign in