Lajmet

Kuvendi shqyrton Raportin tre-mujor financiar | 2014-04-29

 
Kryesuar nga Hazbi Bajra , është mbajtur Mbledhja e VII e rregullt e Legjislacionit të pestë të Kuvendit Komunal,  me ç’rast janë shqyrtuar pikat e rendit të ditës si në vijim: Shqyrtimi i Raportit Financiar tremujor për periudhën janar-mars 2014, shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-vendimit të Kryetarit të Komunës për hartimin e Rregullores Komunale mbi Përcaktimin e Kushteve dhe Kritereve për Ndarjen e Subvencioneve nga Buxheti i Komunës,

shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-vendimit të Kryetarit të Komunës për Plotësimin dhe Ndryshimin  e Rregullores Komunale për Taksat, Gjobat dhe Ngarkesat, shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-vendimit të Kryetarit të Komunës për Plotësimin dhe Ndryshimin e Rregullores për Punën e Kuvendit të Komunës, shqyrtimi dhe miratimi i Propozimit për Ndryshimin dhe Plotësimin e Planit Rregullues Urban për Istog dhe shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit të Kryetarit për dhënien e pronës komunale në shfrytëzim përmes ankandit.

 

Njoftim:Dëgjimin Publik më qytetaret për Emërtimin e Rrugëve dhe Shesheve | 2014-04-28

 Ftohen qytetarët e vendbanimeve  Istog i Poshtem të marrin pjesë në Dëgjimin Publik më qytetarët për Emërtimin e Rrugëve dhe Shesheve i cili mbahet me datë:30.04.2014,  ditë e merkure  duke filluar  në orën 1600, Shtepin e Fshatit  ne Istog i Poshtem.

 

Në këto  Dëgjimi Publike më qytetar, qytetaret e këtyre fshatrave mund të japin propozime për emërimin e rrugëve të fshatit të tyre.

Dëgjimi Publik me qytetar është organizuar nga Komisionit Komunal për Emërtimin e Rrugëve dhe Shesheve.

 

Ju mirëpresim!

 

Njoftim:Dëgjimin Publik më qytetaret për Emërtimin e Rrugëve dhe Shesheve | 2014-04-28

Ftohen qytetarët e vendbanimeve  Osojan të marrin pjesë në Dëgjimin Publik më qytetarët për Emërtimin e Rrugëve dhe Shesheve i cili mbahet me datë:30.04.2014,  ditë e merkure  duke filluar  në orën 1500, Shkollen fillore   ne Osojan

 

Në këto  Dëgjimi Publike më qytetar, qytetaret e këtyre fshatrave mund të japin propozime për emërimin e rrugëve të fshatit të tyre.

Dëgjimi Publik me qytetar është organizuar nga Komisionit Komunal për Emërtimin e Rrugëve dhe Shesheve.

 

Ju mirëpresim!

 

Istogu shënon Ditën Ndërkombëtare të Tokës | 2014-04-22

 
Pas shumë aktviteteve të organizuara për pastrimin e qytetit,për nder të Ditës  Botërore të Tokës -22 prilli,në Istog u manifestua me një defilim nëpër qendër të qytetit ,me  aktivistët  dhe nxënësit pjesëmarrës në aksionin e mujit prill,i cili përfundoi me sukses.

 

Njoftim:Më 29.04.2014 Mbledhja e Kuvendit të Komunës | 2014-04-22

 Mbledhjen e VII (shtatë) të rregullt të Legjislacionit të V-të të Kuvendit të Komunës. Mbledhja do të mbahet më: 29.04.2014, e marte, në Sallën e Kuvendit të Komunës në Istog, kati III, duke filluar me punë në ora 10:00.

 

 

KPF shqyrton Raportin tre-mujor financiar | 2014-04-22

 
 Kryesuesi z. Hazbi Bajra, ka udhëhequr mbledhjen e sotme të Komitetit për Politikë dhe Financa (KPF), ku janë shqyrtuar pikat e rendit të ditës si në vijim:

Shqyrtimi i Raportit Financiar tremujor për periudhën janar-mars 2014, Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Kryetarit të Komunës për hartimin e Rregullores Komunale mbi Përcaktimin e Kushteve dhe Kritereve për Ndarjen e Subvencioneve nga Buxheti i Komunës;

Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Kryetarit të Komunës për hartimin e Rregullores Komunale për Taksat, Gjobat dhe Ngarkesat;Shqyrtimi i Propozimit për Ndryshimin dhe Plotësimin e Planit Rregullues Urban për Istog dhe Shqyrtimi i propozim-vendimit të Kryetarit për dhënien e pronës komunale në shfrytëzim përmes ankandit.

 

Njoftim:Më 22.04.2014 mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa | 2014-04-17

  Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa do të mbahet më 22.04.2014e marte, në Sallën e Vogël , duke filluar me punë në ora 10:00. 
 

Të zhvendosurit nga komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptas të interesuar për tu kthyer në pronat e tyre | 2014-04-17

 Organizuar nga Këshilli Danez për Refuxhat,familje të komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptas kanë realizuar vizitën Shko-shiko,të cilët kanë marrë pjesë sot në brifingun e organizuar nga Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim (ZKKK).

 

Përfunduan garat e sportit shkollore | 2014-04-14

 


Drejtoria për Arsim dhe Kulture ka organizuar gara ne futboll për meshkuj  dhe hendboll për vajza  garat janë zhvilluar ne sistem eliminimi.

Ne këto gara kane marre pjese njëmbëdhjete  shkollat e Komunës së Istogut  nxënësit e sh.f.m.u të Komunës sonë ku ne garat e futbollit kane qen te përfshirë

 120 nxënës kurse ne g

arat e hendbollit kane që të përfshira 140 nxënëse.

 

Shënohet Dita e Dëshmorëve në Komunën e Istogut | 2014-04-12

 
Organizuar nën patronatin e Kryetarit të Komunës z.Haki Rugova sot, është shënuar Dita e Dëshmorëve të Komunës së Istogut, në të cilin manifestim mori pjesë Kryetari i Komunës z. Haki Rugova, anëtarë të Asamblesë Komunale, përfaqësues të partive  politike, familjarë të dëshmorëve, veteranë e invalidë të UÇK-së si dhe shumë qytetarë që ishin tubuar pranë lapidarit të Dëshmorëve në qendër të qytetit të Istogut.
 
Duke paraqitur rezultatet 191-200 (of 958)
 |<  <  16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25  >  >| 

RSS

Sign in