Mirësevini në Istog


Faqja e Istogut do te jetë faqja, në të cilën qytetarët e komunës sonë, por edhe më gjerë, mund të informohen për punën dhe të arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe të qytetarëve tanë!


 

 
Fillimi
Komuna
Shërbimet
Qyteti
Lajmet
Projektet
Shpalljet
Prokurimi
Turizmi
Fatura mbi Tatimin në PronëTe drejtat gjuhësore në Kosovë: Zyra e Komisionerit për Gjuhë


 Udhëzues për përdorimin e gjuhëve

Njoftimet per mbledhjet e kuvendit

Lajme

Kuvendi ka aprovuar rishikimin e buxhetit për vitin 2017
24 maj 2017
 
 
Kryesuar nga kryesuesi i kuvendit Hazbi Bajra, është mbajtur mbledhja e 46-të e  jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal. Në mbledhje ka marrë pjesë nënkryetari Lulzim Blakaj, drejtorët e drejtorive komunale si dhe anëtarët e kuvendit komunal.

 

Pikë e rendit të ditës ishte : shqyrtimi dhe miratimi i Rishikimit të Buxhetit Komunal për vitin 2017.

 

Elaborimin e projekteve të cilat kanë ndryshuar në rishikim të buxhetit e bëri Hysni Maxharraj-Drejtor i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa.

 

Anëtarët e kuvendit komunal miratuan rishikimin e buxhetit për vitin 2017. 

më shumë...

REGJISTRIMI PËR VOTIM PËRMES EKIPEVE MOBILE TË PERSONAVE ME NEVOJA TË VEÇANTA
24 maj 2017
 Fillon me 25 maj dhe përfundon me 28 maj 2017

 

Të gjithë qytetarët më të drejtë vote, të cilët nuk mund të dalin për të votuar në vendvotimin e rregullt, kanë të drejtë që të kërkojnë votimin përmes ekipeve mobile në shtëpitë e tyre.

 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t’ju mundësojë votimin në shtëpinë tuaj.

 

Për të realizuar këtë të drejtë, ju duhet të plotësoni formularin e aplikimit, i cili mund të shkarkohet nga ueb-faqja e KQZ-së www.kqz-ks.org ose të merret në zyrën e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në komunën tuaj.

 

Aplikacionit për regjistrim ju duhet t’i bashkëngjitni një kopje të dokumentit të identifikimit dhe një kopje të certifikatës së aftësisë së kufizuar, të diagnozës mjekësore, dhe dëshmitë tjera për rastet të tjera.

 

Këto dokumente duhet t’i dorëzoni në zyrën e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve, më së voni deri më 28 maj 2017.

 

Për informata shtesë mund të kontaktoni këtë linjë ndihmëse pa pagesë: 0800 55 555

 

 

më shumë...

PERIUDHA E KUNDËRSHTIMIT DHE E KONFIRMIMIT
24 maj 2017
 Fillon me 25 maj dhe përfundon me 28 maj 2017

 

Gjatë kësaj periudhe, secili votues mund të shikojë Listën e Votuesve e cila do të bëhet publike në zyrën e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në komunën tuaj, ose në ueb-faqen e KQZ-së www.kqz-ks.org

 

Sigurohuni që emri juaj gjendet në Listën e Votuesve, verifikoni emrat e atyre që i njihni dhe sigurohuni se të gjithë janë përfshirë në Listën e Votuesve të komunës tuaj.

 

Për çfarëdo lëshimi apo parregullsie dhe me qëllim të përmirësimit të Listës së Votuesve gjatë kësaj periudhe, ju mund ta drejtoni ankesën pranë Gjykatës së shkallës së parë.

 

Formularin përkatës mund ta gjeni në zyrën e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve apo në ueb-faqen e KQZ-së (www.kqz-ks.org).

më shumë...

Njoftim
22 maj 2017

Kryetari Haki Rugova priti në takim Ambasadorin e OSBE-së në Kosovë, Jan Breaathu
11 maj 2017
 
Kryetari Haki Rugova priti sot në takim
Ambasadorin e OSBE-së në Kosovë, Jan Breaathu, ku temë e takimit ishte njohja nga afër e ambasadorit me komunën e Istogut si dhe rrjedhën e punëve që janë duke u bërë në këtë komunë.

 

Kryetari Haki Rugova tha se pati kënaqësinë që të pres ambasadorin Jan Breaathu me të cilin biseduan rreth zhvillimit të komunës së Istogut dhe ambasadori shprehi gatishmërinë e tij që të përkrah komunën e Istogut dhe qytetarët e saj që është shumë e rëndësishme për ne. Ky bashkëpunim me OSBE-në ka qenë i kamotshëm por po e shoh edhe më tutje angazhimin dhe disponimin e ambasadorit që të jetë përkrahës i komunës dhe qytetarëve të saj në të gjitha proceset sepse është një komunë që ka një komunitet të përzier dhe ka një proces të mirë të kthimit tha ndër të tjera kryetari Rugova. 

më shumë...

 

 


riatdhesimi.jpg

Qasja-ne-dokumentet-publike-(1).jpg.aspx
 

Statuti i KomunësPLVM-Istog

 

Kontakt telefoni

Kontakto Komunën:
  tel:038/ 200 43 814
        038/200 43 881

    Kontakto komun�n