Dobro dosli u Istok


Web strana opštine Istok, bit će pristupna svim građanima naše opštine, kao i šire, na kojoj će moći da se informišu o radu i našim dostignućima, kao i o našoj zainteresovanosti za naše građane.


 

 
 
Pocetna
Opština
Usluge
Grad
Vesti
Projekti
Najave
Nabavka
Forum
FAQ
Turizam
Račun za poreza na imovinu

Jezicka prava na Kosovu: Kancelarija poverenika za jezikePrirucnik o upotrebi jezika

Njoftimet per mbledhjet e kuvendit

45 Sastanak SO Istok - 2017
objavljen: 24-03-2017
43 Sastanak SO Istok - 2017
objavljen: 21-02-2017
Svečanu sednicu Skupštine Opštine
objavljen: 13-02-2017

Viesti

Dana 31.03.2017 sednica u Saziva Skupštine Opštine
24 mart 2017
 Redovnu 44 sednicu /V /saziva Skupštine Opštine, koja će se održati 31.03.2017. u Sali Skupštine  sa početkom u  10:00 časova

više...

Obaveštenje javno konsultovanje sa građanima
03 mart 2017
Obaveštavaju se svi  građani istočke opštine i civilno društvo da će se dana 14.03.2017. (utorak)  u 11:00  časova u Sali Skupštine Opštine u Istok, na III sprat organizovati: Konsultovanje sa građanima za:

 

 

  1.  IZMENA-DOPUNA OPŠTINSKOG PRAVILNIKA ZA PODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA  NR.5/2015 OD DANA  29.06.2015

 

 

više...

U Vrela će se investirati 350 hiljada eura za izgradnju sportske sale
02 mart 2017
 
Predsednik Opštine Haki Rugova, potpisao je memorandum saradnje sa Ministrom Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Šaljom u cilju realizacije projekta za Izgradnju Sportske Sale u Vrela. Vrednost projekta  je 350 000 eura.

Predsenik opštine Rugova se zahvalio Ministru Šalji za podršku koju pruža opštini Istok. Izgradnja sporstke sale u Vrela je veoma značajna za stanovništvo istočke opštine u  obavljanju sportskih aktivnosti.

više...

Održana informativna konferencija za razvoj privatnog sektora u Istoku
01 mart 2017
 Opština Istok, kao domaćin informativne konferencije za razvoj sektora privatnog biznisa, organizovane od Ministarstva za trgovinu i Industriju, odnosno Agencije za Investicije i Podršku preduzećima na Kosovu u saradnji sa opštinom Istok. Na konferenciji su prisustvovali  premijer Vlade Kosova Isa Mustafa, predsednik Opštine Haki Rugova, ministar Trgovine i Industrije Hykmete Bajrami, ministar Finansija Abdulah Hoti, predstavnici relevantnih institucija i predstavnici  biznisa  Istoka. Na ovoj konferenciji predstavljeni su planovi Vlade Kosova i opštine Istok za razvoj privatnog biznisa u ovoj opštini.

 


više...

Održana redovna sednica Skupštine Opštine
28 februar 2017
 
Danas je održana redovna sednica Skupštine Opštine Istok, kojom je predsedavao predsedavajući Skupštine Hazbi Bajra, na kojoj su razmatrane ove tačke dnevnog reda:

Razmatranje i usvajanje Projekat – Pravilnika za  takse, zaduženja i kazne, Razmatranje i usvajanje  Op��tinskog Plana za menadžiranje  otpadom Opštine Istok  2016 – 2021, Stavljanje na Javnu Raspravu izmene i dopune  Projekat – Pravilnika za podelu stipendija; Razmatranje i usvajanje Plana rada grupe žena odbornica  u Opštin u Istok ; Razmatranje plana rada Nabavki za  2016; Razmatranje i usvajanje predlog –Odluke o davanju na korištenje opštinske nekretnine za izgradnju katoličke crkve u Đurakovac;  Razmatranej predlog – odluke za davanje saglasnosti za kreditiranje , Diskusija o statusu “tri pala borca-albanske škole “ u Ukču.  

više...

 


 
Statut opštine


Kontakt telefoni

Kontakt Opštine
tel:038/ 200 43 814
      038/200 43 881