Lajmet   Njoftimet   Njoftim për qytetarët e Komunës së Junikut

Njoftim për qytetarët e Komunës së Junikut - 08 nëntor 2016

Qytetarë të nderuar, për shkak te reshurave te shumta atmosferike te cilat e kane përcjell zonën e territorit te komunës se Junikut, është rrit niveli dhe rrjedha e lumit “ Erenik “, andaj kërkojmë nga ju qytetarë të nderuar që të keni kujdes përgjatë shtratit të lumit “ Erenik” , prindër të nderuar ju lutem që të keni kujdes të shtuar dhe të shoqëroni fëmijët tuaji, gjithashtu kërkojmë që qytetarët në moshë të shoqërohen nga familjarët e tyre.

Gjendja për momentin është nën kontroll ku komuna ka ndërmarr të gjitha masat në rast të ndonjë eskalimi, gjithashtu edhe policia janë duke patrulluar në ato pjesë ku përshkon rrjedha e lumit “ Erenik “RSS

Sign in