Lajmet   Njoftimet   Punimet në kanalet e ujitjes

Punimet në kanalet e ujitjes - 26 maj 2016

Kanë filluar punimet në kanalin e ujitjes segmenti : " Shkollë - Bajraktarë " , " Prita e Katunit - Jazi Nivokazit " dhe segmenti " Qendër ". Gjatësia e kanaleve do të jetë në total 2600 m.


RSS

Sign in